تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۲۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 22 تیر 1395
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 45,479 660 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/27
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 41,188 1,431 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 44,587 2,121 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 50,024 150 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 9,000 100 0 فله نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 30,025 220 792 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 30,025 220 1,298 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31,514 220 1,298 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 31,514 220 792 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 27,472 220 1,298 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 27,472 110 506 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/06
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 38,371 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,741 440 3,630 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 37,395 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 38,741 1,001 0 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/31
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 37,708 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/31
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 37,708 990 330 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 37,708 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/05/06
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 37,708 518 0 سایر نقدی نقدی 1395/04/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 37,708 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 37,708 518 0 سایر نقدی نقدی 1395/04/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 38,401 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 38,854 250 2,250 کیسه نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 37,058 3,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 37,058 1,001 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 40,065 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 40,835 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34,539 231 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 35,202 176 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 34,539 187 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35,202 396 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 36,093 300 300 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 36,743 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 36,743 1,320 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 36,743 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 36,743 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 39,938 150 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/27
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 39,938 150 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/27
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 38,775 100 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/05/13
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 40,430 600 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 41,976 400 300 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 36,680 110 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 36,680 560 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/27
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 39,001 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 36,680 252 252 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/27
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 31,873 1,012 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/27
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 33,226 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 31,541 1,012 330 پالت چوبی نقدی سلف 1395/05/03
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 31,541 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 31,541 147 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/27
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 26,623 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 26,623 100 100 پالت چوبی نقدی سلف 1395/05/05
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 24,841 506 2,486 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/06/06
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 24,203 66 946 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 24,203 100 900 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/27
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 26,623 100 300 پالت چوبی نقدی سلف 1395/05/05
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 33,352 220 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 29,646 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 31,085 242 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP230C درجه 1 پلی پروپیلن جم 33,012 44 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/27
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 28,387 55 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/27
پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH550J درجه 1 نوید زرشیمی 28,387 126 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1395/04/27
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 23,961 616 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 21,298 540 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/04/27
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 21,783 66 330 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/04/27

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖