عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 29 آبان 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اسید ترفتالیک جامبوبگ سلف 1396/09/22 28,609 200 0 پتروشیمی تندگویان
اسید ترفتالیک - OFF درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/09/04 24,318 60 0 پتروشیمی تندگویان
اسید ترفتالیک - OFF درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/09/04 17,738 160 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 جامبوبگ نقدی 1396/09/04 22,937 60 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/09/04 33,968 100 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/09/04 29,825 90 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/09/14 42,997 352 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/09/04 38,375 280 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/09/04 33,970 180 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ سلف 1396/09/14 40,596 198 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ سلف 1396/09/14 42,309 242 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/09/04 43,462 300 700 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/09/04 43,462 1,920 1,920 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی نقدی 1396/09/04 47,353 240 192 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی نقدی 1396/09/04 47,353 240 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پالت چوبی نقدی 1396/09/04 47,353 168 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/09/04 42,618 144 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه نقدی 1396/09/04 43,898 220 660 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی نقدی 1396/09/04 43,898 240 240 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پالت چوبی نقدی 1396/09/04 40,942 240 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی نقدی 1396/09/04 41,713 240 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پالت چوبی نقدی 1396/09/04 46,101 288 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه نقدی 1396/09/04 45,074 220 660 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت چوبی نقدی 1396/09/04 53,235 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/09/04 48,534 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه سلف 1396/09/14 48,534 110 440 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی 1396/09/04 45,564 63 63 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/09/04 48,534 168 252 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نقدی 1396/09/04 43,443 966 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی سلف 1396/09/27 43,057 500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH550J درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/09/04 38,751 63 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/09/04 43,057 105 105 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ نقدی 1396/09/04 43,057 210 693 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه نقدی 1396/09/04 43,057 110 242 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نقدی 1396/09/04 43,057 210 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی سلف 1396/09/09 36,029 132 0 پتروشیمی اروند
روغن پالم فله نقدی 1396/09/04 35,602 100 900 مالزی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖