معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 24 مرداد ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 75,463 100 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 88,586 50 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 37,213 40,934 40,934 40,934 506 7,183 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,213 40,934 40,934 40,934 1,496 20,339 1,496
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,096 39,705 39,705 39,705 440 14,179 440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,050 42,955 42,955 42,955 1,012 8,701 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,897 41,686 41,686 41,686 1,012 5,225 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,335 38,335 38,335 38,335 0 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,521 39,521 39,521 39,521 4,004 726 660
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,521 39,521 39,521 39,521 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,521 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 43,029 44,111 44,514 45,255 1,000 2,910 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,029 43,029 43,029 43,029 660 264 264
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 43,029 43,029 43,048 43,129 1,000 1,080 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 47,332 47,429 47,485 47,559 302 346 302
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 43,029 43,029 43,029 43,029 1,015 43 43
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,751 43,751 43,751 43,751 110 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 40,714 40,714 40,714 40,714 451 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 41,626 41,633 41,753 41,876 1,012 1,408 1,012
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,977 42,977 42,977 42,977 3,000 3,230 2,960
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 42,977 42,977 42,977 42,977 0 40 40
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 38,584 38,584 38,584 38,584 0 230 230
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,584 38,584 38,584 38,584 3,000 2,830 2,770
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 38,584 38,584 38,584 38,584 506 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,584 38,584 38,584 38,584 0 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 38,584 38,584 38,584 38,584 2,002 308 286
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,288 37,288 37,288 37,288 0 121 121
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 37,288 37,288 37,288 37,288 3,003 1,617 1,133
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,966 39,709 39,765 39,909 700 1,420 700
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,909 38,962 39,067 39,559 1,518 1,991 1,518
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,909 38,909 38,909 38,909 0 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,909 38,909 38,909 38,909 1,100 616 528
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 42,977 44,203 44,574 45,559 374 1,661 374
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 50,608 51,241 51,419 52,119 150 290 150
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 50,608 50,608 50,608 50,608 150 100 80
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 49,247 49,297 49,335 49,469 600 690 600
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 49,247 49,247 49,247 49,247 400 100 100
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 52,266 53,499 53,731 54,219 600 1,410 600
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 45,564 45,564 45,564 45,564 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 45,564 45,564 45,564 45,564 220 198 198
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 38,088 38,388 38,506 39,439 483 966 483
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 34,574 34,574 34,574 34,574 66 110 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 32,500 32,500 32,500 32,500 0 154 154
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,850 31,850 31,850 31,850 0 80 80
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,500 32,500 32,523 32,589 580 820 580
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,500 32,500 32,500 32,500 2,486 2,376 2,332
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 32,500 32,500 32,500 32,500 840 1,040 840
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,850 31,850 31,850 31,850 500 280 260
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,500 32,709 32,750 33,009 2,992 4,510 2,992

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 53,700 ریال -1100 2.01% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 53,200 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 53,300 ریال 300 0.56% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 53,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 52,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,000 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
0075 57,200 ریال 1200 2.1% نمودار و آرشیو
020 57,200 ریال 400 0.7% نمودار و آرشیو
Lf190 56,500 ریال 700 1.24% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 47,100 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h 56,900 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 56,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 56,600 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 60,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 56,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 53,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 49,100 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 61,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 61,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 61,000 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
C30s 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 55,450 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,100 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,400 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
1540 64,400 ریال -1500 2.28% نمودار و آرشیو
1551 64,500 ریال -500 0.77% نمودار و آرشیو
781 55,300 ریال -1100 1.95% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 56,500 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 59,500 ریال 1100 1.85% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 55,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
552R Maroun 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 57,600 ریال 600 1.04% نمودار و آرشیو
RP340 74,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 54,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,300 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 58,200 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,800 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,200 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,200 ریال -400 0.42% نمودار و آرشیو
ABS150 100,300 ریال 300 0.3% نمودار و آرشیو
Lale 1922 59,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖