معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 27 مرداد ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 40 40 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 506 506 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 66 66 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,540 660 600 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 20 20 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 300 480 280 28,051 28,051 28,051 28,051
پلی وینیل کلراید S57(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 20 20 28,051 28,051 28,051 28,051
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 484 0 0 25,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 880 44 44 22,500 22,500 22,500 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 638 132 22,951 23,988 24,025 24,052
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,226 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 180 180 24,863 24,863 24,863 24,863
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 20 20 24,863 24,863 24,863 24,863
پلی بوتادین رابر 1220(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 63 63 37,701 37,701 37,701 37,701
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 5,110 1,000 43,337 47,670 47,670 47,670
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 4,631 1,012 43,337 45,338 45,913 46,850
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 66 1,727 66 39,003 42,903 42,903 42,903
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 110 297 110 46,837 47,647 48,158 48,555
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 44 352 44 42,153 44,253 44,253 44,253
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 957 770 726 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 231 231 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 22 22 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 180 180 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 1,518 946 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 198 198 39,706 39,706 39,706 39,706
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 704 110 35,169 37,355 37,546 38,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 308 308 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 1,540 1,012 40,458 40,659 40,818 41,099
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 120 120 40,458 40,458 40,458 40,458
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 300 300 40,640 40,640 40,640 40,640
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 10 10 40,640 40,640 40,640 40,640
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 0 40,640 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 40,640 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 484 0 0 40,325 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,110 1,000 40,325 41,000 41,313 42,341
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,190 1,000 40,325 40,330 40,373 40,480
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 22 22 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,252 86 86 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,252 21 21 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 43 43 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 2,332 2,838 2,332 42,088 42,099 42,337 43,188
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 0 42,088 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 0 42,252 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 44 44 37,879 37,879 37,879 37,879
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 0 38,027 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پتروشیمی جم 121 341 121 33,802 35,185 35,194 35,209
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 0 36,576 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1(مچینگ) پتروشیمی جم 0 66 66 37,879 37,879 37,879 37,879
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 2,101 1,507 30,318 30,318 30,487 30,811
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 22 22 30,318 30,318 30,318 30,318
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 110 0 30,318 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,255 1,012 1,012 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 253 143 143 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 22 22 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 44 44 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 869 869 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 198 198 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 770 770 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 132 132 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 20 20 42,974 42,974 42,974 42,974
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 200 200 45,099 45,099 45,099 45,099
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 0 42,187 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 880 770 374 44,444 44,444 44,444 44,444
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 132 132 44,444 44,444 44,444 44,444
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 0 44,444 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 22 22 44,444 44,444 44,444 44,444
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 22 22 44,444 44,444 44,444 44,444
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی ZH550J(مچینگ) نوید زرشیمی 0 21 21 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی SF060(مچینگ) پتروشیمی پلی نار 0 21 21 38,777 38,777 38,777 38,777
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 20 20 39,624 39,624 39,624 39,624
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 60 60 39,624 39,624 39,624 39,624
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 0 42,543 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 90 0 0 38,482 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 210 40 40 38,482 38,482 38,482 38,482

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖