پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 27 مرداد ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 40 40 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 506 506 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 66 66 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,540 660 600 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 20 20 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 300 480 280 28,051 28,051 28,051 28,051
پلی وینیل کلراید S57(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 20 20 28,051 28,051 28,051 28,051
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 484 0 0 25,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 880 44 44 22,500 22,500 22,500 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 638 132 22,951 23,988 24,025 24,052
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,226 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 180 180 24,863 24,863 24,863 24,863
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 20 20 24,863 24,863 24,863 24,863
پلی بوتادین رابر 1220(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 63 63 37,701 37,701 37,701 37,701
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 5,110 1,000 43,337 47,670 47,670 47,670
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 4,631 1,012 43,337 45,338 45,913 46,850
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 66 1,727 66 39,003 42,903 42,903 42,903
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 110 297 110 46,837 47,647 48,158 48,555
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 44 352 44 42,153 44,253 44,253 44,253
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 957 770 726 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 231 231 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 22 22 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 180 180 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 1,518 946 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 198 198 39,706 39,706 39,706 39,706
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 704 110 35,169 37,355 37,546 38,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 308 308 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 1,540 1,012 40,458 40,659 40,818 41,099
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 120 120 40,458 40,458 40,458 40,458
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 300 300 40,640 40,640 40,640 40,640
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 10 10 40,640 40,640 40,640 40,640
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 0 40,640 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 40,640 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 484 0 0 40,325 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,110 1,000 40,325 41,000 41,313 42,341
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,190 1,000 40,325 40,330 40,373 40,480
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 22 22 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,252 86 86 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,252 21 21 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 43 43 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 2,332 2,838 2,332 42,088 42,099 42,337 43,188
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 0 42,088 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 0 42,252 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 44 44 37,879 37,879 37,879 37,879
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 0 38,027 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پتروشیمی جم 121 341 121 33,802 35,185 35,194 35,209
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 0 36,576 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1(مچینگ) پتروشیمی جم 0 66 66 37,879 37,879 37,879 37,879
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 2,101 1,507 30,318 30,318 30,487 30,811
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 22 22 30,318 30,318 30,318 30,318
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 110 0 30,318 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,255 1,012 1,012 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 253 143 143 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 22 22 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 44 44 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 869 869 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 198 198 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 770 770 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 132 132 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 20 20 42,974 42,974 42,974 42,974
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 200 200 45,099 45,099 45,099 45,099
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 0 42,187 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 880 770 374 44,444 44,444 44,444 44,444
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 132 132 44,444 44,444 44,444 44,444
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 0 44,444 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 22 22 44,444 44,444 44,444 44,444
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 22 22 44,444 44,444 44,444 44,444
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی ZH550J(مچینگ) نوید زرشیمی 0 21 21 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی SF060(مچینگ) پتروشیمی پلی نار 0 21 21 38,777 38,777 38,777 38,777
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 20 20 39,624 39,624 39,624 39,624
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 60 60 39,624 39,624 39,624 39,624
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 0 42,543 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 90 0 0 38,482 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 210 40 40 38,482 38,482 38,482 38,482

قیمت مواداولیه؛ ۲ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,900 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,700 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,700 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 44,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,650 ریال -250 0.56% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,150 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,850 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,300 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 42,500 ریال 800 1.88% نمودار و آرشیو
C30s 42,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,600 ریال 1200 2.12% نمودار و آرشیو
1540 48,500 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
781 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 41,500 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
825 41,300 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
552R Jam 44,800 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 42,400 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 42,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,700 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال -200 0.3% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال -500 0.76% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال نمودار و آرشیو
R60 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 58,000 ریال -2000 3.33% نمودار و آرشیو
RP340 44,100 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال 3500 7.14% نمودار و آرشیو
440L 46,200 ریال -1200 2.53% نمودار و آرشیو
MR230 44,200 ریال 700 1.58% نمودار و آرشیو
ZR230 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,100 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 45,800 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,400 ریال -200 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,400 ریال 100 0.3% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 52,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak 42,200 ریال نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,100 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
1922 42,400 ریال 600 1.42% نمودار و آرشیو
MR1600 49,000 ریال 3500 7.14% نمودار و آرشیو
J740 58,500 ریال -2000 3.31% نمودار و آرشیو
R200 56,300 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
52518 40,800 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 49,300 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو