عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۰۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 4 بهمن ماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اپوکسی رزین مایع E06 SPL نقدی 1395/11/03 70,350 36 0 پتروشیمی خوزستان
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/11/03 73,354 630 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/11/09 41,288 360 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ نقدی 1395/11/09 42,584 260 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22402 نقدی 1395/11/09 41,288 600 600 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1395/11/09 41,288 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ نقدی 1395/11/09 42,584 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/11/09 40,053 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/09 39,565 720 720 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/09 39,565 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/09 39,565 220 506 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/11/09 44,938 583 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/11/09 38,739 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1395/11/09 39,461 504 504 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1395/11/09 40,289 800 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/11/09 39,574 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1395/11/09 40,843 220 220 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نقدی 1395/11/09 40,226 300 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C نقدی 1395/11/09 40,226 506 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نقدی 1395/11/09 40,226 105 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1395/11/09 40,226 504 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نقدی 1395/11/09 41,309 63 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1395/11/09 35,460 484 484 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نقدی 1395/11/09 35,460 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/11/09 35,099 110 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1395/11/09 35,099 506 506 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1395/11/09 35,099 80 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/11/09 35,099 540 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/11/09 35,099 500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 1395/11/09 35,099 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1395/11/09 35,099 630 105 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 1395/11/09 35,099 374 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/11/09 35,099 360 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نقدی 1395/11/09 35,099 504 0 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 نقدی 1395/11/09 38,326 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 نقدی 1395/11/09 41,198 110 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 نقدی 1395/11/09 37,178 63 0 نوید زرشیمی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۳ آبان ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 106,400 ریال -1600 1.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 110,700 ریال -1300 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -2500 2.22% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 110,400 ریال -1600 1.43% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 110,900 ریال -1100 0.98% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 110,500 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
5110 121,000 ریال 109000 90.08% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 105,500 ریال -1500 1.4% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 105,000 ریال -1500 1.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -2500 2.34% نمودار و آرشیو
0075 108,500 ریال -3000 2.69% نمودار و آرشیو
020 104,900 ریال -2600 2.42% نمودار و آرشیو
Lf190 104,000 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 101,500 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
52518 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -5000 4.35% نمودار و آرشیو
2420h 104,000 ریال -2000 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 100,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 108,900 ریال -2100 1.89% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 105,000 ریال -1000 0.94% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 119,000 ریال -1000 0.83% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 120,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 118,000 ریال -1500 1.26% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
1540 118,000 ریال -3000 2.48% نمودار و آرشیو
1551 117,500 ریال -2500 2.08% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 118,500 ریال -1000 0.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 129,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 210,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 Arak 175,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G 130,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 127,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR 340 157,800 ریال 3800 2.41% نمودار و آرشیو
332C 150,000 ریال -1000 0.66% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 85,500 ریال 1500 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 85,000 ریال 1000 1.18% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 162,000 ریال -2000 1.22% نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
ABS 10415 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 101,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 101,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 162,000 ریال -1000 0.61% نمودار و آرشیو
S 5000 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖