عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ یکشنبه 6 فروردین 1396
inpia.ir
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/01/09 96,983 798 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/01/09 87,188 693 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/01/09 87,188 294 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/01/09 95,037 490 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/01/09 95,037 330 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1396/01/09 38,392 1,518 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1396/01/09 37,240 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1396/01/09 40,288 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1396/01/09 39,099 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی 1396/01/09 39,433 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 نقدی 1396/01/09 37,704 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1396/01/09 36,265 902 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1396/01/09 35,176 2,200 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/01/09 45,234 60 940 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/01/09 45,234 60 940 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/01/09 45,234 2,008 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/01/09 40,851 60 2,940 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/01/09 41,451 66 1,144 پتروشیمی مهر
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 1396/01/14 43,942 252 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1396/01/14 43,942 252 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نقدی 1396/01/14 38,856 210 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 1396/01/14 38,856 315 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1396/01/09 37,476 66 154 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/01/09 36,435 66 440 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/09 34,700 66 2,926 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/09 34,700 66 1,958 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/09 34,700 60 1,940 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/01/09 38,170 506 440 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 نقدی 1396/01/09 12,087 130 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات LUMP2 نقدی 1396/01/09 5,238 180 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 نقدی 1396/01/09 32,231 90 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 نقدی 1396/01/09 30,164 20 0 پتروشیمی تندگویان
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 نقدی 1396/01/14 39,548 105 0 نوید زرشیمی
نخ پلی استر گرید WP نقدی 1396/01/09 16,035 70 0 پتروشیمی تندگویان
inpia.ir

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖