معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 17 مردادماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
inpia.ir
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,022 40,111 40,205 40,699 1,000 2,900 1,000 1395/08/22
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی 38,022 38,022 38,022 38,022 960 264 240 1395/08/22
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 38,022 38,022 38,022 38,022 0 48 48 1395/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,024 41,024 41,024 41,024 1,430 594 506 1395/08/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 37,674 38,319 38,651 39,109 1,500 2,320 1,500 1395/08/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 36,791 36,791 36,791 36,791 960 336 264 1395/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV پتروشیمی لرستان نقدی 36,027 36,027 36,027 36,027 960 24 24 1395/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پتروشیمی لرستان نقدی 36,027 36,027 36,027 36,027 960 120 96 1395/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,876 36,876 36,876 36,876 1,430 1,342 1,298 1395/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,876 36,876 36,876 36,876 0 132 132 1395/08/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 38,063 38,063 38,063 38,063 3,960 3,322 3,234 1395/08/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 38,063 38,063 38,063 38,063 0 352 352 1395/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 37,565 41,321 41,321 41,321 660 3,146 660 1395/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 34,767 38,243 38,243 38,243 105 2,226 105 1395/08/22
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 33,060 36,366 36,366 36,366 2,016 4,347 2,016 1395/08/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 32,719 32,719 33,406 34,509 1,500 2,120 1,500 1395/08/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 32,719 33,259 33,632 34,119 220 451 220 1395/08/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 32,719 35,990 35,990 35,990 651 5,838 651 1395/08/22
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 32,719 35,990 35,990 35,990 798 6,552 798 1395/08/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 32,719 33,409 33,697 34,319 2,024 2,728 2,024 1395/08/22
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 32,719 35,990 35,990 35,990 504 5,208 504 1395/08/22
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 32,719 35,990 35,990 35,990 504 1,869 504 1395/08/22
inpia.ir

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۳ آبان ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 106,400 ریال -1600 1.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 110,700 ریال -1300 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -2500 2.22% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 110,400 ریال -1600 1.43% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 110,900 ریال -1100 0.98% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 110,500 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
5110 121,000 ریال 109000 90.08% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 105,500 ریال -1500 1.4% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 105,000 ریال -1500 1.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -2500 2.34% نمودار و آرشیو
0075 108,500 ریال -3000 2.69% نمودار و آرشیو
020 104,900 ریال -2600 2.42% نمودار و آرشیو
Lf190 104,000 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 101,500 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
52518 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -5000 4.35% نمودار و آرشیو
2420h 104,000 ریال -2000 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 100,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 108,900 ریال -2100 1.89% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 105,000 ریال -1000 0.94% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 119,000 ریال -1000 0.83% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 120,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 118,000 ریال -1500 1.26% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
1540 118,000 ریال -3000 2.48% نمودار و آرشیو
1551 117,500 ریال -2500 2.08% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 118,500 ریال -1000 0.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 129,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 210,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 Arak 175,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G 130,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 127,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR 340 157,800 ریال 3800 2.41% نمودار و آرشیو
332C 150,000 ریال -1000 0.66% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 85,500 ریال 1500 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 85,000 ریال 1000 1.18% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 162,000 ریال -2000 1.22% نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
ABS 10415 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 101,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 101,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 162,000 ریال -1000 0.61% نمودار و آرشیو
S 5000 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖