عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 5 دی ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 89,893 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/10/10 89,893 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/10/10 105,526 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/10/20 44,530 220 1,782 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ سلف 1396/10/20 46,728 220 2,288 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/11/03 45,349 110 396 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/10/10 47,971 330 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 44,508 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 44,508 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پالت چوبی نقدی 1396/10/10 51,896 330 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/10/26 47,178 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/10/26 47,178 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی نقدی 1396/10/10 51,896 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی نقدی 1396/10/10 47,178 858 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 47,178 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/10/10 47,971 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/10/10 54,250 250 2,250 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی نقدی 1396/10/10 45,986 220 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 45,986 506 506 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 42,622 330 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 42,622 2,002 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی سلف 1396/10/26 42,622 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 44,540 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/10/10 46,680 1,012 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/10/10 46,680 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/10/10 46,680 220 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/10/10 58,757 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/10/10 58,757 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/10/10 57,094 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 59,145 650 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 59,145 500 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 62,574 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ نقدی 1396/10/10 44,250 168 105 پتروشیمی رجال
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 37,402 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی سلف 1396/10/20 38,094 100 400 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/03 34,631 110 2,398 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/11/03 33,938 100 400 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/10/20 34,631 100 900 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/10/20 34,631 110 1,870 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی سلف 1396/10/17 34,631 100 400 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 34,631 110 2,904 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 34,631 400 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 کیسه نقدی 1396/10/10 34,631 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 کیسه نقدی 1396/10/10 34,631 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک OFF - PEWAX درجه 2 بشکه نقدی 1396/10/10 21,230 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/10 42,460 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/10 42,460 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/10/10 46,706 528 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/10/10 42,460 418 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/10/10 37,742 198 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/10 42,460 220 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین LMP جامبوبگ نقدی 1396/10/10 27,592 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 36,789 550 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 39,073 66 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 38,360 286 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/10/10 34,098 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/10/10 23,442 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 33,662 88 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/10/10 29,922 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/10 31,168 66 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/10/10 27,705 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/10/10 17,316 700 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۱ آذر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 104,800 ریال -2700 2.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 106,500 ریال -2500 2.29% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 109,000 ریال 1500 1.38% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 1000 0.92% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 111,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 111,500 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
5110 109,000 ریال -500 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 106,000 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 103,500 ریال -700 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
22B02 110,000 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
52518 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 114,500 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
2420h 102,300 ریال -3700 3.49% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 114,000 ریال -1500 1.3% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 110,500 ریال -1500 1.34% نمودار و آرشیو
Z30G 125,000 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 128,500 ریال نمودار و آرشیو
C30s 122,500 ریال 1000 0.82% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 125,500 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak 97,500 ریال نمودار و آرشیو
7240 126,500 ریال 800 0.63% نمودار و آرشیو
1540 117,800 ریال -900 0.76% نمودار و آرشیو
1551 116,500 ریال -700 0.6% نمودار و آرشیو
781 pet 166,000 ریال 5500 3.31% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 168,000 ریال 3000 1.79% نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 125,000 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 82,500 ریال -1500 1.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 83,800 ریال -700 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 80,500 ریال -2500 3.01% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 82,300 ریال -1200 1.44% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال -500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 163,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam 106,800 ریال نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 120,000 ریال -4000 3.23% نمودار و آرشیو
S 5000 98,000 ریال 1000 1.02% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖