معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۷.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 11 مهرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 60,068 60,068 60,068 60,068 400 64 64
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 63,655 63,655 63,655 63,655 300 150 150
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 83,442 83,442 83,442 83,442 80 10 10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 83,442 83,442 83,442 83,442 100 20 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 39,668 43,634 43,634 43,634 66 660 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 38,467 42,313 42,313 42,313 242 5,324 242
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 40,017 44,018 44,018 44,018 814 3,597 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 40,017 44,018 44,018 44,018 814 6,765 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 38,816 42,697 42,697 42,697 308 6,435 308
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 40,753 44,828 44,828 44,828 2,508 8,008 2,508
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 38,535 38,535 38,535 38,535 3,014 352 352
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 38,535 38,535 38,535 38,535 0 264 264
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 39,543 40,790 40,817 41,089 110 310 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,543 44,765 45,133 45,466 1,210 3,410 1,210
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 41,543 42,444 42,670 45,501 1,000 2,100 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 41,543 41,543 41,543 41,543 240 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 41,543 41,543 41,543 41,543 0 144 144
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 50,757 50,757 50,757 50,757 220 242 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 46,142 46,422 46,477 46,729 1,000 1,360 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,142 46,142 46,142 46,142 1,100 242 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 46,142 46,142 46,142 46,142 0 240 240
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 46,142 46,142 46,142 46,142 1,000 780 760
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 50,757 50,757 50,757 50,757 302 194 194
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 50,757 50,757 50,757 50,757 0 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام سلف 44,910 45,169 45,666 47,009 2,024 2,508 2,024
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 47,365 51,111 51,372 52,009 1,200 3,200 1,200
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 41,165 41,165 41,165 41,165 2,002 484 264
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,165 41,165 41,165 41,165 0 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,165 41,165 41,165 41,165 0 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 41,165 41,165 41,165 41,165 1,012 220 198
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 41,165 41,165 41,165 41,165 960 360 288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 39,348 39,348 39,348 39,348 2,002 1,793 1,639
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,348 39,348 39,348 39,348 0 363 363
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,088 40,088 40,088 40,088 240 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,088 40,088 40,088 40,088 240 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 39,348 39,348 39,348 39,348 2,000 360 140
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 39,348 39,348 39,348 39,348 0 20 20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,119 41,119 41,119 41,119 750 370 230
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 41,646 41,648 41,681 41,779 506 594 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 41,646 41,646 41,646 41,646 1,012 704 594
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 41,646 41,679 41,721 41,849 803 924 803
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,646 41,646 41,646 41,646 1,320 484 418
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 59,271 59,271 59,271 59,271 100 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 54,986 54,986 54,986 54,986 600 30 30
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 57,602 57,602 57,602 57,602 750 380 360
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 57,602 57,602 57,602 57,602 0 50 50
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 44,994 45,778 45,898 45,999 220 352 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 44,994 46,095 46,167 46,333 220 462 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 48,249 48,249 48,249 48,249 110 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 46,104 50,714 50,714 50,714 220 1,694 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 44,994 49,493 49,493 49,493 273 7,980 273
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 44,994 49,493 49,493 49,493 315 12,936 315
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 40,113 44,124 44,124 44,124 4,092 7,480 4,092
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 40,113 44,124 44,124 44,124 1,512 6,111 1,512
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 39,743 41,520 41,690 42,259 2,024 4,356 2,024
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 39,743 41,777 41,851 42,109 700 1,740 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 39,743 41,219 41,544 43,029 440 1,078 440
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 39,743 40,343 40,871 41,779 903 1,323 903
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 39,743 41,599 41,778 42,319 399 2,205 399
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 39,743 40,999 41,238 42,449 308 726 308
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 39,743 41,219 41,406 42,009 400 700 400
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 39,743 40,649 41,001 42,449 1,518 2,266 1,518
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 38,040 38,040 38,040 38,040 220 22 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 38,744 39,131 39,650 41,009 500 680 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,518 34,518 34,518 34,518 300 500 280
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 35,222 35,222 35,222 35,222 0 352 352
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 35,222 35,222 35,222 35,222 3,014 2,508 1,628
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف (مچینگ) 35,222 35,222 35,222 35,222 0 60 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 35,222 35,222 35,222 35,222 400 20 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 35,222 35,222 35,235 35,300 900 1,260 900

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖