معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۷.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 11 مهرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 60,068 60,068 60,068 60,068 400 64 64
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 63,655 63,655 63,655 63,655 300 150 150
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 83,442 83,442 83,442 83,442 80 10 10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 83,442 83,442 83,442 83,442 100 20 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 39,668 43,634 43,634 43,634 66 660 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 38,467 42,313 42,313 42,313 242 5,324 242
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 40,017 44,018 44,018 44,018 814 3,597 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 40,017 44,018 44,018 44,018 814 6,765 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 38,816 42,697 42,697 42,697 308 6,435 308
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 40,753 44,828 44,828 44,828 2,508 8,008 2,508
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 38,535 38,535 38,535 38,535 3,014 352 352
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 38,535 38,535 38,535 38,535 0 264 264
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 39,543 40,790 40,817 41,089 110 310 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,543 44,765 45,133 45,466 1,210 3,410 1,210
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 41,543 42,444 42,670 45,501 1,000 2,100 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 41,543 41,543 41,543 41,543 240 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 41,543 41,543 41,543 41,543 0 144 144
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 50,757 50,757 50,757 50,757 220 242 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 46,142 46,422 46,477 46,729 1,000 1,360 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,142 46,142 46,142 46,142 1,100 242 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 46,142 46,142 46,142 46,142 0 240 240
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 46,142 46,142 46,142 46,142 1,000 780 760
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 50,757 50,757 50,757 50,757 302 194 194
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 50,757 50,757 50,757 50,757 0 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام سلف 44,910 45,169 45,666 47,009 2,024 2,508 2,024
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 47,365 51,111 51,372 52,009 1,200 3,200 1,200
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 41,165 41,165 41,165 41,165 2,002 484 264
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,165 41,165 41,165 41,165 0 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,165 41,165 41,165 41,165 0 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 41,165 41,165 41,165 41,165 1,012 220 198
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 41,165 41,165 41,165 41,165 960 360 288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 39,348 39,348 39,348 39,348 2,002 1,793 1,639
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,348 39,348 39,348 39,348 0 363 363
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,088 40,088 40,088 40,088 240 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,088 40,088 40,088 40,088 240 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 39,348 39,348 39,348 39,348 2,000 360 140
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 39,348 39,348 39,348 39,348 0 20 20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,119 41,119 41,119 41,119 750 370 230
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 41,646 41,648 41,681 41,779 506 594 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 41,646 41,646 41,646 41,646 1,012 704 594
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 41,646 41,679 41,721 41,849 803 924 803
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,646 41,646 41,646 41,646 1,320 484 418
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 59,271 59,271 59,271 59,271 100 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 54,986 54,986 54,986 54,986 600 30 30
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 57,602 57,602 57,602 57,602 750 380 360
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 57,602 57,602 57,602 57,602 0 50 50
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 44,994 45,778 45,898 45,999 220 352 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 44,994 46,095 46,167 46,333 220 462 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 48,249 48,249 48,249 48,249 110 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 46,104 50,714 50,714 50,714 220 1,694 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 44,994 49,493 49,493 49,493 273 7,980 273
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 44,994 49,493 49,493 49,493 315 12,936 315
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 40,113 44,124 44,124 44,124 4,092 7,480 4,092
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 40,113 44,124 44,124 44,124 1,512 6,111 1,512
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 39,743 41,520 41,690 42,259 2,024 4,356 2,024
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 39,743 41,777 41,851 42,109 700 1,740 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 39,743 41,219 41,544 43,029 440 1,078 440
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 39,743 40,343 40,871 41,779 903 1,323 903
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 39,743 41,599 41,778 42,319 399 2,205 399
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 39,743 40,999 41,238 42,449 308 726 308
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 39,743 41,219 41,406 42,009 400 700 400
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 39,743 40,649 41,001 42,449 1,518 2,266 1,518
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 38,040 38,040 38,040 38,040 220 22 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 38,744 39,131 39,650 41,009 500 680 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,518 34,518 34,518 34,518 300 500 280
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 35,222 35,222 35,222 35,222 0 352 352
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 35,222 35,222 35,222 35,222 3,014 2,508 1,628
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف (مچینگ) 35,222 35,222 35,222 35,222 0 60 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 35,222 35,222 35,222 35,222 400 20 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 35,222 35,222 35,235 35,300 900 1,260 900

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖