تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 19 آبان ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 220 198 36,748 36,748 36,748 36,748
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 209 209 38,077 38,077 38,077 38,077
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 0 38,077
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 220 66 66 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 55 0 0 38,218
پلی اتیلن سبک فیلم 0200(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 210 210 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 132 132 36,748 36,748 36,748 36,748
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 600 200 38,218 40,129 40,285 40,435
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 825 572 31,022 31,022 31,022 31,022
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 231 189 33,878 33,878 33,878 33,878
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 168 168 33,878 33,878 33,878 33,878
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 2,480 800 38,353 54,000 54,425 56,500
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 3,080 500 36,318 44,709 44,826 45,555
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 36,748 36,748 36,748 36,748
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 176 176 31,022 31,022 31,022 31,022
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK(مچینگ) پتروشیمی رجال 0 189 189 33,878 33,878 33,878 33,878
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 65 65 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 43 43 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 253 253 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL(مچینگ) پتروشیمی رجال 0 105 105 33,878 33,878 33,878 33,878
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 160 160 39,637 39,637 39,637 39,637
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 242 242 41,149 41,149 41,149 41,149
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 72 72 38,077 38,077 38,077 38,077
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 302 302 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 65 65 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 0 39,072
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 440 660 440 37,034 37,139 37,411 38,555
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 440 990 440 32,919 34,029 34,127 34,229
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 506 176 66 39,786 39,786 39,786 39,786
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,375 308 308 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 460 460 38,077 38,077 38,077 38,077
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 300 2,440 300 34,574 37,429 37,446 37,469
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 693 693 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 710 420 41,149 41,149 41,149 41,149
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 198 198 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,034 1,320 638 39,817 39,817 39,817 39,817
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 220 30 30 40,184 40,184 40,184 40,184
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 220 220 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 286 0 0 29,557
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,890 1,000 38,415 38,659 38,841 39,419
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 2,002 2,002 34,207 34,207 34,207 34,207
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 990 1,826 990 33,878 34,159 34,289 34,635
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 2,112 550 33,878 35,079 35,396 35,919
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 88 7,766 88 39,786 43,764 43,764 43,764
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 990 0 0 39,786
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 500 3,220 500 25,634 25,634 26,637 28,197
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 66 66 39,786 39,786 39,786 39,786
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 60 60 41,149 41,149 41,149 41,149
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 22 22 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 110 110 39,817 39,817 39,817 39,817
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 480 40 12,817 14,098 14,098 14,098
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,500 7,420 1,500 23,304 25,634 25,634 25,634
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان 100 120 20 23,071 23,071 23,071 23,071
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 300 140 140 25,634 25,634 25,634 25,634
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 240 240 25,634 25,634 25,634 25,634
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 242 242 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 130 130 36,748 36,748 36,748 36,748
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 670 0 0 37,405
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,000 40 40 36,578 36,578 36,578 36,578
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 991 0 0 33,383
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 440 0 0 37,311
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 0 38,320
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,270 790 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 43,890 2,992 23,304 25,634 25,634 25,634
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 480 480 38,077 38,077 38,077 38,077
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان 0 80 80 23,071 23,071 23,071 23,071
پلی وینیل کلراید S70(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 60 60 25,634 25,634 25,634 25,634
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 814 814 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,617 1,507 29,557 29,559 29,589 29,659
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,474 4,356 1,474 23,304 24,099 25,042 25,634
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 1,640 500 23,304 23,555 24,081 25,019
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 11,044 132 20,974 23,071 23,071 23,071
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 80 1,300 80 18,177 19,994 19,994 19,994
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 40 40 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 20 20 22,500 22,500 22,500 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 0 36,689
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 594 264 28,284 28,284 28,284 28,284

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖