عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 17 بهمن ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/23 97,622 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/11/23 97,622 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/11/23 114,600 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ سلف 1396/12/01 51,666 132 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/12/02 52,121 220 682 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/12/02 50,556 220 1,078 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ سلف 1396/12/15 54,694 506 396 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/12/15 53,079 506 396 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/11/23 53,718 330 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/23 50,214 440 4,554 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/01 52,865 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/11/23 52,865 990 220 آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/29 52,865 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی نقدی 1396/11/23 58,151 330 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی نقدی 1396/11/23 52,865 1,034 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/23 52,865 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پالت چوبی نقدی 1396/11/23 58,739 506 506 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/11/23 61,954 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/29 54,066 500 2,500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت چوبی نقدی 1396/11/23 50,178 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/23 51,544 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/11/23 54,290 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/11/23 54,290 935 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/11/23 54,290 506 506 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/11/23 54,290 440 0 آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/11/23 67,115 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/11/23 67,115 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/11/23 65,216 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/23 69,731 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/23 69,731 500 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/23 72,738 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/11/23 57,374 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی نقدی 1396/11/23 51,742 600 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/23 43,636 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی سلف 1396/11/29 44,444 200 300 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/29 40,404 440 2,574 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/08 40,404 220 2,288 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/12/08 39,596 100 400 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/14 40,404 90 450 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/11/23 40,404 100 900 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/23 40,404 90 450 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی سلف 1396/12/02 40,404 200 300 پتروشیمی آبادان
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/11/23 48,346 110 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/11/23 52,336 88 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/11/23 47,578 800 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/11/23 48,861 220 0 آریا ساسول
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/23 34,909 44 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/23 36,364 110 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/11/23 32,323 100 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۱ آذر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 104,800 ریال -2700 2.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 106,500 ریال -2500 2.29% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 109,000 ریال 1500 1.38% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 1000 0.92% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 111,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 111,500 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
5110 109,000 ریال -500 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 106,000 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 103,500 ریال -700 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
22B02 110,000 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
52518 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 114,500 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
2420h 102,300 ریال -3700 3.49% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 114,000 ریال -1500 1.3% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 110,500 ریال -1500 1.34% نمودار و آرشیو
Z30G 125,000 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 128,500 ریال نمودار و آرشیو
C30s 122,500 ریال 1000 0.82% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 125,500 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak 97,500 ریال نمودار و آرشیو
7240 126,500 ریال 800 0.63% نمودار و آرشیو
1540 117,800 ریال -900 0.76% نمودار و آرشیو
1551 116,500 ریال -700 0.6% نمودار و آرشیو
781 pet 166,000 ریال 5500 3.31% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 168,000 ریال 3000 1.79% نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 125,000 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 82,500 ریال -1500 1.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 83,800 ریال -700 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 80,500 ریال -2500 3.01% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 82,300 ریال -1200 1.44% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال -500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 163,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam 106,800 ریال نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 120,000 ریال -4000 3.23% نمودار و آرشیو
S 5000 98,000 ریال 1000 1.02% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖