معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 18 دی ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 45,755 45,755 45,755 45,755 0 768 768
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 45,755 45,755 45,755 45,755 1,008 264 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 48,582 48,582 48,582 48,582 0 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 48,582 48,582 48,582 48,582 480 216 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 44,544 44,544 44,544 44,544 480 240 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 45,356 45,356 45,356 45,356 240 96 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 48,366 49,016 49,046 49,399 960 1,848 960
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی 57,612 58,609 58,711 58,939 1,000 2,320 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 57,612 58,319 58,678 59,189 1,320 2,662 1,320
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 51,907 53,599 53,824 54,089 660 2,662 660
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 51,907 58,659 58,886 59,559 210 882 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 51,907 51,907 51,907 51,907 220 44 22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 51,907 51,907 51,907 51,907 0 198 198
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 48,780 50,390 50,734 50,889 126 252 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 51,907 54,111 54,445 55,500 168 882 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 53,125 53,829 53,882 54,025 176 330 176
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 46,141 50,359 50,653 51,359 1,320 4,576 1,320
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی 46,141 49,929 49,929 49,929 66 528 66
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 46,141 49,359 49,603 50,142 1,672 2,882 1,672
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 46,141 49,052 49,232 49,779 903 1,260 903
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 46,141 49,709 50,032 50,555 672 1,407 672
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 46,141 49,700 49,837 50,119 700 1,700 700
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 46,141 50,699 50,762 51,111 504 2,268 504
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 46,141 49,669 49,789 50,051 378 714 378

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖