معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۰۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 8 خردادماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 40,709 40,709 40,709 40,709 1,000 300 260
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 40,709 40,709 40,709 40,709 0 460 460
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 40,709 40,709 40,709 40,709 0 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 40,709 40,709 40,709 40,709 240 72 48
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 41,153 43,666 44,069 44,500 1,000 2,800 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,284 38,284 38,284 38,284 480 264 264
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 37,262 37,262 37,262 37,262 240 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 37,262 37,262 37,262 37,262 240 72 72
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی 38,938 38,938 38,938 38,938 200 180 180
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 38,944 38,944 38,944 38,944 220 44 44
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 42,089 44,273 44,581 44,888 2,200 5,236 2,200
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 43,271 43,271 43,271 43,271 700 440 240
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 43,271 43,271 43,271 43,271 0 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 43,271 47,598 47,598 47,598 315 11,403 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 43,271 47,598 47,598 47,598 840 16,485 840
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 38,242 38,242 38,242 38,242 0 42 42
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 38,242 38,242 38,242 38,242 210 273 168
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 38,242 38,559 38,891 39,555 2,200 4,092 2,200
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 38,242 38,333 38,388 38,619 198 396 198
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 38,242 38,659 38,882 39,809 1,008 1,659 1,008
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی 38,242 38,319 38,524 38,842 80 100 80
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 38,242 39,569 39,799 40,729 200 780 200
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 38,242 39,680 39,824 40,919 660 1,782 660
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 38,242 39,188 39,332 39,709 252 462 252

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖