معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 11 دی ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 44,556 44,556 44,556 44,556 960 144 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 47,229 47,229 47,229 47,229 240 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 42,668 42,668 42,668 42,668 0 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 42,668 42,668 42,668 42,668 240 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 46,730 46,730 46,730 46,730 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 46,730 46,730 46,730 46,730 960 912 912
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی 54,841 54,841 54,841 54,841 1,500 1,380 1,360
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 54,841 54,841 54,841 54,841 0 80 80
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 54,841 54,841 54,841 54,841 1,320 660 616
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 54,841 54,841 54,841 54,841 0 484 484
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 44,298 48,388 48,447 48,555 198 726 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 49,933 49,948 49,999 50,239 330 374 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 49,933 50,239 50,374 50,949 440 792 440
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 49,933 51,888 51,904 52,175 550 1,694 550
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 52,512 53,159 53,301 53,789 308 550 308
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 46,877 49,779 49,974 50,290 126 441 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 49,933 51,310 51,404 51,599 315 777 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 51,123 51,123 51,123 51,123 286 286 286
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 44,298 48,689 48,867 49,189 1,430 4,048 1,430
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 44,298 48,499 48,777 49,339 1,496 4,268 1,496
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 44,298 48,069 48,258 48,919 902 2,156 902
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 46,282 46,282 46,282 46,282 484 484 484
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 44,298 47,539 47,829 48,509 903 1,365 903
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 44,298 48,759 48,876 49,209 525 1,470 525
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 44,298 47,809 47,923 48,139 264 748 264
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 44,298 48,119 48,196 48,299 700 1,580 700
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 44,298 48,115 48,224 48,889 1,320 2,662 1,320
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 44,298 47,699 47,872 48,299 315 546 315

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖