معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 11 دی ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 44,556 44,556 44,556 44,556 960 144 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 47,229 47,229 47,229 47,229 240 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 42,668 42,668 42,668 42,668 0 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 42,668 42,668 42,668 42,668 240 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 46,730 46,730 46,730 46,730 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 46,730 46,730 46,730 46,730 960 912 912
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی 54,841 54,841 54,841 54,841 1,500 1,380 1,360
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 54,841 54,841 54,841 54,841 0 80 80
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 54,841 54,841 54,841 54,841 1,320 660 616
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 54,841 54,841 54,841 54,841 0 484 484
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 44,298 48,388 48,447 48,555 198 726 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 49,933 49,948 49,999 50,239 330 374 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 49,933 50,239 50,374 50,949 440 792 440
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 49,933 51,888 51,904 52,175 550 1,694 550
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 52,512 53,159 53,301 53,789 308 550 308
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 46,877 49,779 49,974 50,290 126 441 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 49,933 51,310 51,404 51,599 315 777 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 51,123 51,123 51,123 51,123 286 286 286
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 44,298 48,689 48,867 49,189 1,430 4,048 1,430
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 44,298 48,499 48,777 49,339 1,496 4,268 1,496
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 44,298 48,069 48,258 48,919 902 2,156 902
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 46,282 46,282 46,282 46,282 484 484 484
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 44,298 47,539 47,829 48,509 903 1,365 903
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 44,298 48,759 48,876 49,209 525 1,470 525
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 44,298 47,809 47,923 48,139 264 748 264
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 44,298 48,119 48,196 48,299 700 1,580 700
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 44,298 48,115 48,224 48,889 1,320 2,662 1,320
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 44,298 47,699 47,872 48,299 315 546 315

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۱ آذر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 104,800 ریال -2700 2.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 106,500 ریال -2500 2.29% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 109,000 ریال 1500 1.38% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 1000 0.92% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 111,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 111,500 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
5110 109,000 ریال -500 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 106,000 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 103,500 ریال -700 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
22B02 110,000 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
52518 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 114,500 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
2420h 102,300 ریال -3700 3.49% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 114,000 ریال -1500 1.3% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 110,500 ریال -1500 1.34% نمودار و آرشیو
Z30G 125,000 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 128,500 ریال نمودار و آرشیو
C30s 122,500 ریال 1000 0.82% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 125,500 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak 97,500 ریال نمودار و آرشیو
7240 126,500 ریال 800 0.63% نمودار و آرشیو
1540 117,800 ریال -900 0.76% نمودار و آرشیو
1551 116,500 ریال -700 0.6% نمودار و آرشیو
781 pet 166,000 ریال 5500 3.31% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 168,000 ریال 3000 1.79% نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 125,000 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 82,500 ریال -1500 1.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 83,800 ریال -700 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 80,500 ریال -2500 3.01% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 82,300 ریال -1200 1.44% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال -500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 163,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam 106,800 ریال نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 120,000 ریال -4000 3.23% نمودار و آرشیو
S 5000 98,000 ریال 1000 1.02% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖