معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 28 فروردین ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 43,870 44,122 44,287 41,781 105 336 105
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 39,466 39,466 39,466 39,466 0 126 126
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 43,804 43,804 43,804 39,822 1,512 8,001 1,512
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 39,466 39,466 39,466 39,466 0 44 44
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 41,710 41,886 42,509 39,466 2,068 6,028 2,068
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 40,726 40,726 40,726 40,726 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 39,466 39,466 39,466 39,466 504 567 378
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 39,466 39,466 39,466 39,466 0 814 814
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 39,782 39,782 39,782 39,782 720 216 216
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 40,726 40,726 40,726 40,726 0 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,161 40,161 40,161 40,161 720 48 48
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 42,388 42,608 42,826 39,466 242 2,398 242
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 40,726 40,726 40,726 40,726 440 220 88
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 42,639 42,787 43,209 40,507 1,500 5,580 1,500
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 39,466 39,466 39,466 39,466 1,122 418 308
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 39,782 39,782 39,782 39,782 440 330 330
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 48,976 48,976 48,976 44,524 210 10,710 210
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 42,639 42,639 42,639 42,639 600 48 48
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 39,466 39,466 39,466 39,466 1,034 990 990
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 41,699 42,078 43,412 39,466 1,008 2,730 1,008
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,309 44,309 44,309 44,309 1,606 814 726
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 40,019 40,215 40,866 39,466 264 572 264
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 40,726 40,726 40,726 40,726 1,232 396 352
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند سلف 40,713 40,713 40,713 40,713 1,500 700 700
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 39,629 39,836 40,709 39,466 500 720 500
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 48,976 48,976 48,976 44,524 126 5,166 126
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,161 40,161 40,161 40,161 720 120 96

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖