معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 4 بهمن ماه1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 41,288 41,905 42,300 42,519 360 860 360
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی 41,288 41,288 41,288 41,288 1,200 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 41,288 41,288 41,288 41,288 2,002 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 40,053 42,220 42,557 43,556 1,500 3,140 1,500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 39,565 39,565 39,565 39,565 220 132 132
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 39,565 39,565 39,565 39,565 1,440 96 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 44,938 44,938 44,938 44,938 583 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 39,461 39,461 39,461 39,461 1,008 264 264
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 40,843 45,666 45,676 45,859 440 2,508 440
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 40,226 41,276 41,727 43,532 300 740 300
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 40,226 41,222 41,733 44,248 1,518 2,970 1,518
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 40,226 42,510 43,114 44,248 504 1,491 504
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 35,460 35,460 35,460 35,460 968 968 968
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 35,460 39,006 39,006 39,006 1,008 4,032 1,008
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 35,099 37,159 37,231 37,499 110 550 110
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 35,099 37,666 37,958 38,608 1,012 3,542 1,012
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 80 780 80
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند نقدی 35,099 38,089 38,353 38,608 540 1,860 540
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 500 10,520 500
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 35,099 37,159 37,550 37,739 210 777 210
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 35,099 38,283 38,571 38,608 735 1,995 735
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 374 2,816 374
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 360 4,220 360
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 504 2,058 504

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖