عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بور س کالا؛ سه شنبه 4 آبان ماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1395/08/10 56,244 160 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/08/10 50,998 105 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/10 55,141 504 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/08/09 55,141 100 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1395/08/09 53,451 240 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1395/08/09 62,747 60 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/09/02 30,602 924 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1395/09/02 32,120 1,430 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 سلف 1395/09/02 32,120 440 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/09/02 28,285 814 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/09/02 28,285 594 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/08/10 40,616 418 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/08/09 37,766 550 4,400 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/08/09 39,935 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/08/10 39,935 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/08/10 39,935 308 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/08/10 43,329 453 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/08/10 39,935 1,252 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1395/08/09 43,329 550 4,400 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K نقدی 1395/08/09 39,935 220 660 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/08/09 37,479 200 1,600 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/08/09 37,479 350 350 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/08/09 36,475 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/08/09 36,475 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J نقدی 1395/08/09 34,930 88 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/08/09 40,519 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/08/09 34,930 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA نقدی 1395/08/09 35,611 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/08/10 34,930 500 0 پتروشیمی بندرامام
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/08/09 40,206 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/08/09 40,206 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/08/09 39,035 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 نقدی 1395/08/09 49,500 50 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 نقدی 1395/08/09 49,000 50 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 نقدی 1395/08/09 49,000 100 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 نقدی 1395/08/09 46,800 50 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 نقدی 1395/08/09 43,000 100 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/08/09 39,619 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/08/09 39,619 100 200 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/08/09 39,619 105 105 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی MP08 نقدی 1395/08/09 43,450 100 100 محب پلیمر قم
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/08/09 41,244 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/08/09 58,433 100 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L سلف 1395/08/20 37,634 880 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/08/09 37,634 880 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/08/09 38,314 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/08/09 32,631 651 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1395/08/09 32,631 440 440 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/08/09 32,631 110 110 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/08/09 32,631 440 440 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1395/08/09 31,486 66 44 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/08/23 32,069 1,000 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/10 29,154 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/09 29,154 330 2,156 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/09 29,154 300 200 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/08/09 29,154 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1395/08/09 32,069 500 0 پتروشیمی آبادان
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1395/08/09 20,000 100 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420K درجه 1 نقدی 1395/08/09 35,942 700 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 نقدی 1395/08/09 36,467 132 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 نقدی 1395/08/09 37,178 275 0 پتروشیمی جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1395/08/09 28,337 66 220 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/08/09 25,189 60 240 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/08/09 26,239 66 242 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/08/09 26,239 60 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1395/08/09 23,323 100 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 72,000 ریال -800 1.1% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 73,600 ریال 600 0.82% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 73,300 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 75,300 ریال -16300 17.79% نمودار و آرشیو
0075 68,500 ریال -300 0.44% نمودار و آرشیو
020 66,500 ریال -300 0.45% نمودار و آرشیو
Lf190 65,600 ریال -400 0.61% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 61,000 ریال -1900 3.02% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 61,800 ریال -600 0.96% نمودار و آرشیو
2420h 62,800 ریال 300 0.48% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 62,800 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,200 ریال 300 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 76,800 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,300 ریال 300 0.35% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال -600 0.77% نمودار و آرشیو
1551 76,500 ریال -500 0.65% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 77,600 ریال -400 0.51% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 80,500 ریال 1000 1.24% نمودار و آرشیو
ZR230 80,500 ریال 1000 1.24% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,500 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 49,000 ریال -436000 89.9% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 48,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 49,000 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 46,500 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 49,000 ریال 1500 3.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 48,200 ریال 1000 2.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 48,700 ریال 500 1.03% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 46,200 ریال 1200 2.6% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖