پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 21 اردیبهشت 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 0 40,366 کیسه نقدی سلف 1395/03/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,100 2,200 39,105 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 200 0 38,368 کیسه نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 200 0 36,930 کیسه نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,049 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/03/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 504 0 47,408 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/02/26
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 504 0 42,372 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 0 43,500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 0 42,124 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 38,049 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/02/30
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 40,661 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/26
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 40,661 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/26
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 500 0 47,408 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/26
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 500 0 42,372 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 712 0 38,049 سایر نقدی نقدی 1395/02/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 0 38,049 سایر نقدی نقدی 1395/02/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 594 38,049 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 330 0 38,704 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/27
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 100 0 9,000 فله نقدی / اعتباری نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 550 880 36,930 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 550 0 31,762 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 32,538 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 0 31,435 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,408 0 36,930 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 500 26,369 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 28,143 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/05
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 880 0 31,435 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 500 26,369 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 32,538 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/05
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 100 0 40,366 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 0 37,241 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 440 0 26,369 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/03/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 36,030 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 400 0 26,369 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 55 0 37,241 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 3,740 0 29,005 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 36,685 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 0 36,930 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/26

قیمت مواداولیه؛ ۲۸ تير ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,500 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,100 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
5110 42,700 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 47,300 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
020 45,500 ریال 1000 2.2% نمودار و آرشیو
Lf190 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 41,200 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 45,500 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,800 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 44,700 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
C30s 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 41,100 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 52,300 ریال 300 0.57% نمودار و آرشیو
1551 51,500 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
781 42,600 ریال 1000 2.35% نمودار و آرشیو
785 42,100 ریال 700 1.66% نمودار و آرشیو
821 42,700 ریال 500 1.17% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 49,000 ریال -800 1.61% نمودار و آرشیو
RP340 52,100 ریال -1600 2.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,700 ریال 700 1.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,700 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,700 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,700 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖