عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 4 دی ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/10/09 44,508 1,008 1,008 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی نقدی 1396/10/09 47,178 240 480 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه نقدی 1396/10/09 45,986 110 440 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پالت چوبی نقدی 1396/10/09 42,622 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی نقدی 1396/10/09 43,414 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/10/09 46,680 240 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/10/09 54,782 220 1,100 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت چوبی نقدی 1396/10/09 54,782 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/09 49,879 640 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/10/09 49,879 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی 1396/10/09 49,879 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/10/09 53,367 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/10/09 50,909 66 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه نقدی 1396/10/09 49,879 110 660 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/10/09 42,455 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی 1396/10/09 46,827 63 63 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/10/09 49,879 105 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R پالت چوبی نقدی 1396/10/11 51,068 220 220 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی نقدی 1396/10/09 44,646 552 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/10/09 44,250 220 1,430 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/10/09 44,250 440 880 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/10/09 44,250 110 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی سلف 1396/10/13 46,232 1,012 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی PYI250 جامبوبگ نقدی 1396/10/09 44,250 210 693 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/10/09 44,250 210 315 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه نقدی 1396/10/09 44,250 110 330 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه نقدی 1396/10/09 44,250 110 330 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی سلف 1396/10/18 44,250 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نقدی 1396/10/09 44,250 105 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نقدی 1396/10/09 44,250 252 252 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL4 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/10/09 41,387 264 0 پلیمر کرمانشاه
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/11 45,961 105 0 نوید زرشیمی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖