معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک خطی 22402 مهاباد نقدی (مچینگ) 37,766 37,766 37,766 37,766 0 36 36 1395/08/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله نقدی 39,935 39,935 39,935 39,935 1,253 302 259 1395/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله نقدی 43,329 43,329 43,329 43,329 454 173 151 1395/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله نقدی (مچینگ) 39,935 39,935 39,935 39,935 0 994 994 1395/08/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر نقدی 37,766 39,209 39,409 40,213 4,950 10,186 4,950 1395/08/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام نقدی 39,935 40,250 40,396 40,777 1,000 1,830 1,000 1395/08/10
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام نقدی 29,154 29,589 29,749 30,459 990 3,036 990 1395/08/10
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام نقدی 36,475 36,475 36,475 36,475 3,000 1,020 680 1395/08/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر نقدی 37,479 39,800 40,084 40,409 1,800 5,250 1,800 1395/08/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 بندرامام نقدی 34,930 35,601 35,764 36,109 500 1,380 500 1395/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام نقدی 39,935 42,159 42,549 43,399 1,500 3,630 1,500 1395/08/09
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز نقدی 39,619 45,005 45,168 45,892 750 2,640 750 1395/08/09
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز نقدی 40,206 47,409 47,527 47,709 100 240 100 1395/08/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J مهر نقدی 34,930 37,379 37,379 37,379 88 286 88 1395/08/09
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز نقدی 40,206 45,039 45,484 46,409 100 190 100 1395/08/09
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام نقدی (مچینگ) 36,475 36,475 36,475 36,475 0 2,320 2,320 1395/08/09
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز نقدی 39,035 44,009 44,375 44,889 50 150 50 1395/08/09
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام نقدی 50,998 50,998 50,998 50,998 105 105 105 1395/08/10
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام نقدی 55,141 55,141 55,141 55,141 504 357 357 1395/08/10
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندرامام نقدی 56,244 56,244 56,244 56,244 160 160 160 1395/08/10
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 38,314 39,018 39,224 39,766 330 924 330 1395/08/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف 37,634 37,656 37,730 37,876 880 968 880 1395/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 37,634 38,610 38,908 39,799 880 2,860 880 1395/08/09
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان سلف 32,120 33,779 34,253 35,000 440 1,463 440 1395/09/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان سلف 30,602 33,662 33,662 33,662 924 20,152 924 1395/09/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان سلف 28,285 31,113 31,113 31,113 814 11,891 814 1395/09/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 49,500 49,520 49,541 49,727 50 55 50 1395/08/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله نقدی (مچینگ) 43,329 43,329 43,329 43,329 0 302 302 1395/08/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 49,000 49,000 49,000 49,000 50 50 50 1395/08/09
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان سلف 28,285 31,113 31,113 31,113 594 8,921 594 1395/09/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 49,000 49,000 49,000 49,000 100 10 10 1395/08/09
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان سلف 32,120 34,288 34,654 35,332 1,430 4,356 1,430 1395/09/02
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام نقدی 36,577 39,159 39,393 39,759 1,012 2,970 1,012 1395/08/09
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی 29,154 29,509 29,651 30,319 2,486 5,170 2,486 1395/08/09
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی 29,154 29,154 29,154 29,154 500 660 360 1395/08/09
پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون نقدی 32,631 35,894 35,894 35,894 880 21,098 880 1395/08/09
پلی پروپیلن نساجی C30S مارون نقدی 32,631 35,894 35,894 35,894 880 27,170 880 1395/08/09
پلی وینیل کلراید S65 آبادان نقدی 29,154 29,154 29,154 29,154 500 20 20 1395/08/09
پلی وینیل کلراید S57 آبادان سلف 32,069 38,482 38,482 38,482 1,000 5,840 1,000 1395/08/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R مارون نقدی 32,631 35,894 35,894 35,894 220 3,608 220 1395/08/09
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 39,619 40,809 41,037 41,333 300 650 300 1395/08/09
پلی وینیل کلراید S70 آبادان نقدی 32,069 32,069 32,069 32,069 500 500 480 1395/08/09
پلی پروپیلن نساجی 1102L رجال نقدی 32,631 35,894 35,894 35,894 651 10,878 651 1395/08/09
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی (مچینگ) 29,154 29,154 29,154 29,154 0 140 140 1395/08/09
پلی وینیل کلراید S65 آبادان نقدی (مچینگ) 29,154 29,154 29,154 29,154 0 480 480 1395/08/09
پلی وینیل کلراید S70 آبادان نقدی (مچینگ) 32,069 32,069 32,069 32,069 0 20 20 1395/08/09
پلی وینیل کلراید E6834 اروند نقدی 31,486 32,501 32,580 32,689 110 242 110 1395/08/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم نقدی 34,930 37,730 37,896 38,423 506 2,398 506 1395/08/09
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 39,619 39,619 39,619 39,619 210 63 42 1395/08/09
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم نقدی 36,475 36,888 37,180 37,709 1,012 1,683 1,012 1395/08/09
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز نقدی 41,244 54,019 55,373 58,888 600 1,490 600 1395/08/09
پلی وینیل کلراید S65 غدیر نقدی 29,154 29,529 29,696 29,809 500 920 500 1395/08/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA تبریز نقدی 35,611 36,019 36,052 36,222 200 280 200 1395/08/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر نقدی 37,479 39,669 39,957 40,122 700 1,460 700 1395/08/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K امیرکبیر نقدی 39,935 39,935 39,935 39,935 880 44 22 1395/08/09
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 تخت جمشید نقدی 55,141 55,141 55,141 55,141 300 20 20 1395/08/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 لاله نقدی 39,935 308 0 0 1395/08/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D امیرکبیر نقدی 43,329 550 22 0 1395/08/09
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله نقدی 40,616 418 0 0 1395/08/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد نقدی 46,800 50 0 0 1395/08/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی قائد بصیر نقدی 53,451 240 0 0 1395/08/09
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 43,000 100 0 0 1395/08/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی قائد بصیر نقدی 62,747 60 0 0 1395/08/09
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی 43,450 100 0 0 1395/08/09
پلی بوتادین رابر 1220 تخت جمشید نقدی 58,433 101 0 0 1395/08/09
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 تخت جمشید نقدی 55,141 101 0 0 1395/08/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم نقدی 40,519 506 0 0 1395/08/09
پلی بوتادین رابر1220 تخت جمشید نقدی 58,433 300 0 0 1395/08/09
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی (مچینگ) 39,619 39,619 39,619 39,619 0 168 168 1395/08/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,935 39,935 39,935 39,935 0 682 682 1395/08/09
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی (مچینگ) 49,000 49,000 49,000 49,000 0 90 90 1395/08/09

قیمت مواداولیه؛ ۱۹ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 52,500 ریال 1000 1.9% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 52,150 ریال 350 0.67% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 52,000 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 52,150 ریال 450 0.86% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 51,950 ریال نمودار و آرشیو
5110 51,700 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 51,500 ریال 900 1.75% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 50,700 ریال 700 1.38% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,200 ریال 1300 2.54% نمودار و آرشیو
0075 54,400 ریال 600 1.1% نمودار و آرشیو
020 54,400 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
Lf190 54,000 ریال 150 0.28% نمودار و آرشیو
52518 47,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,100 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 54,500 ریال 700 1.28% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,800 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,600 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 60,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 61,000 ریال 900 1.48% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 61,000 ریال 800 1.31% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam 60,000 ریال 700 1.17% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf 59,400 ریال 700 1.18% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 52,800 ریال 500 0.95% نمودار و آرشیو
C30s 55,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,200 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,000 ریال 700 1.01% نمودار و آرشیو
1540 67,000 ریال 1700 2.54% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 56,400 ریال 1000 1.77% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 57,200 ریال 700 1.22% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 57,800 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 52,700 ریال 700 1.33% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 52,700 ریال 500 0.95% نمودار و آرشیو
552R Maroun 52,700 ریال 500 0.95% نمودار و آرشیو
510L Jam 55,600 ریال 1600 2.88% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 54,800 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,500 ریال 500 0.65% نمودار و آرشیو
548R 56,000 ریال 400 0.71% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,600 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال 100 0.17% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال 600 0.96% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,800 ریال 150 0.34% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 150 0.35% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,200 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال 500 2.22% نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 50,000 ریال نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 95,000 ریال 800 0.84% نمودار و آرشیو
ABS150 99,000 ریال 2500 2.53% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 62,600 ریال -400 0.63% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖