معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 6 شهریوماه 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 300 0 47,366 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 300 0 46,438 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 504 0 46,438 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 52,343 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 61,446 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 913 0 30,000 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 132 0 30,000 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 946 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,430 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,210 0 28,006 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 561 0 28,006 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 0 39,710 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550 4,444 37,908 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 480 480 37,908 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 220 0 39,036 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 410 0 40,988 سایر نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 0 39,036 سایر نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 2,250 37,375 کیسه نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 190 0 37,375 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,958 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,958 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 506 0 40,106 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 88 0 40,888 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 34,574 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV پتروشیمی لرستان 480 480 35,248 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1,012 0 35,248 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,574 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 0 36,130 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,012 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 330 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 110 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 39,408 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 0 44,500 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 0 44,500 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50 0 44,500 کیسه نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 41,000 کیسه نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 200 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/27
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 0 44,450 کیسه نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 350 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 350 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 302 0 48,717 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 330 0 37,382 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 220 0 37,382 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 0 37,382 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 100 0 39,785 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 330 0 37,609 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 330 0 32,636 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 0 32,422 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 880 0 32,422 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/13
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 990 0 32,422 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 66 242 29,165 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 60 440 29,706 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/28

قیمت مواداولیه؛ ۲۶ دى ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 54,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 56,600 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 55,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 56,300 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 55,600 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
5110 56,500 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 55,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 56,100 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
020 56,400 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
Lf190 56,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
22B02 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 50,200 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 50,200 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
2420h 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 54,600 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 54,500 ریال -500 0.91% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 54,000 ریال -200 0.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 53,400 ریال -900 1.66% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 73,400 ریال -1600 2.13% نمودار و آرشیو
1540 68,200 ریال -200 0.29% نمودار و آرشیو
1551 65,000 ریال -500 0.76% نمودار و آرشیو
781 57,500 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 57,800 ریال -700 1.2% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 57,100 ریال -400 0.7% نمودار و آرشیو
552R Maroun 57,400 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
510L Jam 58,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 102,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 60,500 ریال نمودار و آرشیو
548R 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 70,600 ریال 600 0.85% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 63,500 ریال -300 0.47% نمودار و آرشیو
ZR230 63,500 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 69,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 43,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,000 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 42,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 99,300 ریال -700 0.7% نمودار و آرشیو
ABS150 104,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 59,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 61,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖