پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 6 شهریوماه 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 300 0 47,366 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 300 0 46,438 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 504 0 46,438 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 52,343 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 61,446 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 913 0 30,000 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 132 0 30,000 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 946 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,430 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,210 0 28,006 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 561 0 28,006 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 0 39,710 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550 4,444 37,908 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 480 480 37,908 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 220 0 39,036 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 410 0 40,988 سایر نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 0 39,036 سایر نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 2,250 37,375 کیسه نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 190 0 37,375 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,958 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,958 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 506 0 40,106 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 88 0 40,888 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 34,574 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV پتروشیمی لرستان 480 480 35,248 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1,012 0 35,248 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,574 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 0 36,130 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,012 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 330 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 110 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 39,408 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 0 44,500 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 0 44,500 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50 0 44,500 کیسه نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 41,000 کیسه نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 200 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/27
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 0 44,450 کیسه نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 350 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 350 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 302 0 48,717 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 330 0 37,382 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 220 0 37,382 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 0 37,382 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 100 0 39,785 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 330 0 37,609 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 330 0 32,636 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 0 32,422 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 880 0 32,422 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/13
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 990 0 32,422 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 66 242 29,165 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 60 440 29,706 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/28

قیمت مواداولیه؛ ۶ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,900 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,200 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 46,000 ریال -800 1.71% نمودار و آرشیو
5110 44,500 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,500 ریال 150 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
0075 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 46,000 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
2420h 45,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 49,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,100 ریال 1100 2.39% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,600 ریال 1200 2.63% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 45,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 44,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G 43,800 ریال نمودار و آرشیو
Z30s 44,100 ریال -1200 2.65% نمودار و آرشیو
C30s 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 45,500 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 51,300 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,000 ریال -600 0.99% نمودار و آرشیو
1540 50,900 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
781 41,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 41,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
5030 80,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,200 ریال -700 1.53% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam 44,800 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 66,500 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
10415 65,800 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
R40maron 53,800 ریال 1800 3.35% نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 2500 4.72% نمودار و آرشیو
548R 46,500 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
RP340 45,200 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
440L 46,200 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
MR230 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,300 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 60,500 ریال 1000 1.65% نمودار و آرشیو
332C 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 45,700 ریال 700 1.53% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 34,500 ریال 700 2.03% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 34,100 ریال 300 0.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 44,500 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 55,300 ریال 2300 4.16% نمودار و آرشیو
EPS 400 51,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak 45,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 59,300 ریال 300 0.51% نمودار و آرشیو
Lale 1922 45,000 ریال 1700 3.78% نمودار و آرشیو
MR1600 57,700 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 61,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
R200 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 4,090 ریال -42910 91.3% نمودار و آرشیو
52518 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Hi500 40,900 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو