عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 12 بهمن ماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/11/17 85,559 693 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/11/17 85,559 100 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/11/17 85,559 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/11/17 98,511 800 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/11/17 98,511 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/11/17 98,511 189 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 نقدی 1395/11/17 75,129 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 نقدی 1395/11/17 35,564 55 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/11/17 36,656 2,068 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/11/17 38,474 2,860 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی 1395/11/17 38,797 682 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1395/11/17 34,978 1,496 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1395/11/18 34,978 880 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/11/17 46,627 132 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/11/17 41,288 500 3,400 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/11/17 41,288 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/11/17 41,288 500 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/11/17 45,905 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/11/17 45,905 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/11/17 45,905 374 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/11/17 50,495 324 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/11/17 45,905 150 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1395/11/17 50,495 330 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F نقدی 1395/11/17 45,905 330 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/11/17 45,905 330 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K نقدی 1395/11/17 45,905 190 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/11/17 40,843 300 2,400 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/11/17 39,565 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA سلف 1395/12/03 40,483 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/11/17 39,574 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/11/17 39,574 1,540 0 پتروشیمی مهر
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/11/17 52,880 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/11/17 52,880 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/11/17 51,340 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/11/17 50,267 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/11/17 50,267 1,000 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/11/17 51,828 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/11/17 100,802 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/11/17 100,802 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/11/17 40,226 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/11/17 40,226 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 1395/11/17 35,099 315 0 پتروشیمی رجال
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1395/11/17 34,944 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/11/17 33,973 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/11/17 32,355 200 2,300 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/11/17 32,355 4,180 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/11/17 32,355 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/11/17 32,355 484 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/11/17 32,355 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1395/11/17 35,591 2,002 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖