معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 16 آبان ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,216 57,216 57,216 57,216 500 260 260
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 82,508 82,508 82,508 82,508 200 10 10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 82,508 82,508 82,508 82,508 100 5 5
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف 40,014 40,014 40,014 40,014 264 770 264
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 41,626 41,626 41,626 41,626 2,530 1,628 792
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 40,377 40,800 40,875 40,959 1,012 1,793 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,072 45,270 45,462 46,509 2,816 5,918 2,816
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 43,072 44,099 44,230 44,619 1,000 1,480 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 44,423 44,423 44,423 44,423 66 132 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 47,020 47,020 47,020 47,020 1,500 1,550 1,490
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,020 47,020 47,020 47,020 880 220 198
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 47,020 47,020 47,020 47,020 1,500 1,500 1,420
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 51,722 51,722 51,722 51,722 330 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 47,020 47,020 47,020 47,020 1,012 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 47,020 47,020 47,020 47,020 250 50 50
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,535 53,639 54,210 55,777 2,800 3,930 2,800
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,649 43,649 43,884 44,319 630 800 630
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 43,649 43,649 43,649 43,649 0 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم سلف 41,467 41,467 41,467 41,467 1,012 352 352
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 40,699 42,339 42,557 42,859 1,012 2,629 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 40,699 41,189 41,237 42,419 2,000 3,950 2,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 42,530 42,530 42,530 42,530 750 580 460
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 44,235 44,235 44,235 44,235 1,210 363 341
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 44,235 44,235 44,235 44,235 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,235 44,235 44,235 44,235 880 132 22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 53,304 54,209 54,382 55,019 2,002 3,762 2,002
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی 52,535 53,859 54,022 54,649 1,500 2,700 1,500
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 55,202 55,202 55,202 55,202 100 70 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 55,202 55,202 55,202 55,202 100 60 40
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 53,640 53,640 53,640 53,640 100 50 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 54,595 54,595 54,595 54,595 700 160 160
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 56,871 56,950 57,241 57,889 800 1,290 800
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 61,096 61,096 61,096 61,096 399 105 105
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 48,419 48,419 48,419 48,419 660 352 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 48,419 48,419 48,419 48,419 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 48,419 48,419 48,419 48,419 770 726 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 51,796 51,796 51,796 51,796 110 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 50,914 50,914 50,914 50,914 576 504 408
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 43,353 45,509 45,593 46,778 374 660 374
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند نقدی 40,970 41,570 41,570 41,570 50 80 50
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 42,970 44,871 45,248 45,548 210 819 210
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 42,970 44,260 44,563 46,455 1,188 1,892 1,188
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 42,970 44,819 44,965 45,118 330 836 330
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 42,970 42,973 43,122 43,485 700 920 700
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 42,970 42,970 42,970 42,970 300 300 280
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 36,056 36,056 36,056 36,056 0 22 22
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 36,056 36,056 36,056 36,056 220 44 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 36,724 39,400 39,524 40,029 500 1,140 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 33,385 35,639 35,778 36,299 2,002 5,720 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 33,385 33,385 33,385 33,385 0 140 140
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 33,385 33,385 33,392 33,409 1,640 1,760 1,640
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 33,385 33,385 33,385 33,385 500 360 360
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 32,717 33,719 33,759 33,830 500 1,240 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,385 34,869 35,038 35,629 2,508 5,808 2,508

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖