عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 29 فروردین 1396
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/02/03 43,394 160 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/02/03 42,639 330 2,970 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1396/02/03 44,309 330 2,970 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/02/13 43,394 200 1,800 پتروشیمی امیرکبیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/03 69,922 50 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/03 82,083 40 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/03 39,782 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/02/03 44,309 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/03 33,613 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/02/03 44,309 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/02/03 51,572 500 0 جمشید پارس
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/02/03 40,726 1,496 0 پتروشیمی ایلام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/03 33,613 2,024 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/03 33,613 2,000 0 پتروشیمی اروند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1396/02/03 39,466 630 0 پتروشیمی رجال
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/02/03 35,294 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/02/03 36,974 506 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/04 71,518 420 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن نساجی HP510L سلف 1396/02/10 39,466 1,210 0 پلی پروپیلن جم
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/04 71,518 168 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/02/03 39,466 440 330 پلی پروپیلن جم
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/02/04 78,293 987 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/04 76,722 147 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1396/02/03 45,593 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1396/02/03 47,659 440 0 پلی پروپیلن جم
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/04 76,722 1,001 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/04 76,722 440 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/02/04 78,293 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/04 71,518 240 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/04 39,782 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1396/02/03 37,378 396 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1396/02/03 33,371 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1396/02/03 34,403 1,496 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1396/02/03 39,448 1,518 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/02/03 40,726 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/02/03 53,758 500 0 پتروشیمی تبریز
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/03 33,613 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/02/03 50,575 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/02/03 50,575 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی وینیل کلراید S57 نقدی 1396/02/03 36,974 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1396/02/03 36,703 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1396/02/03 35,601 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/02/27 33,613 200 300 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/03 33,613 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی 1396/02/03 37,698 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1396/02/03 38,515 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1396/02/03 80,749 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/03 80,760 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/03 75,283 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/03 75,283 168 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 نقدی 1396/02/03 35,282 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/02/03 44,309 518 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/02/03 48,740 216 0 پتروشیمی لاله
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/02/03 50,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/02/03 40,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1396/02/03 65,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1396/02/03 50,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 نقدی 1396/02/03 43,866 88 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TN42 درجه 1 نقدی 1396/02/03 39,878 88 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 نقدی 1396/02/03 35,447 132 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 نقدی 1396/02/03 24,370 50 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1396/02/03 39,878 800 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 نقدی 1396/02/03 39,054 70 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 نقدی 1396/02/03 35,519 90 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 نقدی 1396/02/03 37,122 55 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1396/02/03 29,042 800 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 نقدی 1396/02/03 33,277 300 0 پتروشیمی آبادان

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 50,000 ریال 400 0.8% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 49,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,900 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 50,000 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 52,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 52,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 47,700 ریال -800 1.65% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,700 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 52,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,500 ریال -300 0.57% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 52,100 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf 60,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 60,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 60,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 50,100 ریال 300 0.6% نمودار و آرشیو
EX3 ilam 59,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Jam Kaf 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf 58,500 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
PE100 Jam 60,800 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,300 ریال 100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 61,350 ریال 1150 1.87% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 52,000 ریال 1400 2.69% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 52,500 ریال 800 1.52% نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 49,900 ریال 1000 2% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 50,100 ریال 1200 2.4% نمودار و آرشیو
552R Maroun 50,100 ریال 300 0.6% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 53,200 ریال 1000 1.88% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 54,800 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال -400 0.63% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 42,000 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 42,250 ریال 250 0.59% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,700 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,250 ریال 250 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,700 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 92,800 ریال -300 0.32% نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 62,500 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖