عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 29 فروردین 1396
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/02/03 43,394 160 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/02/03 42,639 330 2,970 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1396/02/03 44,309 330 2,970 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/02/13 43,394 200 1,800 پتروشیمی امیرکبیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/03 69,922 50 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/03 82,083 40 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/03 39,782 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/02/03 44,309 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/03 33,613 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/02/03 44,309 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/02/03 51,572 500 0 جمشید پارس
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/02/03 40,726 1,496 0 پتروشیمی ایلام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/03 33,613 2,024 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/03 33,613 2,000 0 پتروشیمی اروند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1396/02/03 39,466 630 0 پتروشیمی رجال
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/02/03 35,294 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/02/03 36,974 506 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/04 71,518 420 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن نساجی HP510L سلف 1396/02/10 39,466 1,210 0 پلی پروپیلن جم
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/04 71,518 168 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/02/03 39,466 440 330 پلی پروپیلن جم
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/02/04 78,293 987 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/04 76,722 147 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1396/02/03 45,593 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1396/02/03 47,659 440 0 پلی پروپیلن جم
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/04 76,722 1,001 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/04 76,722 440 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/02/04 78,293 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/04 71,518 240 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/04 39,782 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1396/02/03 37,378 396 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1396/02/03 33,371 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1396/02/03 34,403 1,496 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1396/02/03 39,448 1,518 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/02/03 40,726 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/02/03 53,758 500 0 پتروشیمی تبریز
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/03 33,613 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/02/03 50,575 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/02/03 50,575 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی وینیل کلراید S57 نقدی 1396/02/03 36,974 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1396/02/03 36,703 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1396/02/03 35,601 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/02/27 33,613 200 300 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/03 33,613 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی 1396/02/03 37,698 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1396/02/03 38,515 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1396/02/03 80,749 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/03 80,760 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/03 75,283 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/03 75,283 168 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 نقدی 1396/02/03 35,282 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/02/03 44,309 518 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/02/03 48,740 216 0 پتروشیمی لاله
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/02/03 50,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/02/03 40,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1396/02/03 65,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1396/02/03 50,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 نقدی 1396/02/03 43,866 88 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TN42 درجه 1 نقدی 1396/02/03 39,878 88 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 نقدی 1396/02/03 35,447 132 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 نقدی 1396/02/03 24,370 50 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1396/02/03 39,878 800 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 نقدی 1396/02/03 39,054 70 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 نقدی 1396/02/03 35,519 90 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 نقدی 1396/02/03 37,122 55 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1396/02/03 29,042 800 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 نقدی 1396/02/03 33,277 300 0 پتروشیمی آبادان

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖