تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۲.۰۸ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا روز سه شنبه 8 اردیبهشت 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 320 0 0 29,692 0 0 0
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 500 20 20 29,692 29,692 29,692 29,692
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3,000 740 640 28,278 28,278 28,278 28,278
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 790 2,150 790 28,278 28,278 28,348 28,666
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,500 880 580 28,278 28,278 28,278 28,278
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 پتروشیمی آبادان 80 80 80 26,723 26,723 26,723 26,723
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 2,000 160 100 31,106 31,106 31,106 31,106
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 2,000 2,520 2,000 31,106 31,156 31,209 31,601
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 616 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 198 682 198 25,450 26,877 26,968 26,979
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 90 60 60 22,057 22,057 22,057 22,057
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 26,864 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 230 120 27,571 27,571 27,571 27,571
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,474 308 264 28,278 28,278 28,278 28,278
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 380 36,920 380 41,224 45,346 45,346 45,346
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,408 2,431 1,408 42,176 42,519 42,619 42,919
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 1,540 3,432 1,540 40,432 41,309 41,495 42,888
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 3,740 3,000 42,651 42,739 42,853 43,150
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 5,016 11,814 5,016 40,749 42,359 42,823 44,299
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 6,600 1,000 40,749 44,823 44,823 44,823
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 198 726 198 40,749 42,777 43,068 43,666
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 5,659 1,015 40,749 44,823 44,823 44,823
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 2,224 1,015 40,749 42,800 43,214 44,212
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 418 220 41,383 42,400 43,713 44,501
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,540 5,126 1,540 42,170 44,035 44,660 46,387
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 88 110 88 31,041 31,089 31,104 31,149
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 1,628 506 31,994 34,155 34,155 34,155
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 55 55 31,194 31,194 31,194 31,194
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2,002 440 286 31,194 31,194 31,194 31,194
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 4,488 2,002 33,580 35,029 35,205 35,669
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,628 1,001 33,580 33,885 34,164 34,888
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,000 20 0 32,780 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,000 1,220 1,200 32,780 32,780 32,780 32,780
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,507 1,507 30,156 30,156 30,156 30,156
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,002 990 990 30,156 30,156 30,156 30,156
پلی استایرن معمولی GP26C طاهاسازان پیشتاز 100 120 80 41,950 41,950 41,950 41,950
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,518 2,794 1,518 38,502 38,502 38,666 40,159
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 2,156 13,728 2,156 44,528 48,980 48,980 48,980
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 220 22 22 44,528 44,528 44,528 44,528
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 880 4,180 880 38,185 42,003 42,003 42,003
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 1,892 440 38,185 41,229 41,630 42,003
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 462 1,176 462 38,185 39,566 40,211 42,003
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 1,071 105 38,185 42,003 42,003 42,003
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 300 110 110 42,298 42,298 42,298 42,298
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 700 20 20 42,298 42,298 42,298 42,298
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 105 21 21 39,031 39,031 39,031 39,031
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 252 42 42 39,031 39,031 39,031 39,031

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖