عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 11 دی ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/10/16 44,556 480 480 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پالت چوبی نقدی 1396/10/16 42,668 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی نقدی 1396/10/16 43,461 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت چوبی نقدی 1396/10/16 54,841 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/10/16 54,841 220 1,100 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی R200 جامبوبگ نقدی 1396/10/16 58,500 50 0 پلی استایرن انتخاب
پلی استایرن انبساطی R310 جامبوبگ نقدی 1396/10/16 62,000 100 0 پلی استایرن انتخاب
پلی استایرن انبساطی R400 جامبوبگ نقدی 1396/10/16 58,500 50 0 پلی استایرن انتخاب
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ نقدی 1396/10/16 62,000 500 0 پلی استایرن انتخاب
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ نقدی 1396/10/16 62,000 500 0 پلی استایرن انتخاب
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ نقدی 1396/10/16 62,000 100 0 پلی استایرن انتخاب
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 جامبوبگ نقدی 1396/10/16 58,500 50 0 پلی استایرن انتخاب
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/16 49,933 400 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه نقدی 1396/10/16 44,298 66 132 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/10/16 49,933 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی 1396/10/16 49,933 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/10/16 50,964 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه نقدی 1396/10/16 49,933 110 440 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/10/16 52,512 308 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی 1396/10/16 46,877 63 63 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/10/16 49,933 210 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R پالت چوبی نقدی 1396/10/16 51,123 220 220 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T پالت چوبی نقدی 1396/10/16 52,512 220 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/10/16 44,298 330 1,100 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/10/16 44,298 616 880 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/10/16 44,298 330 572 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی نقدی 1396/10/16 46,282 484 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی PYI250 جامبوبگ نقدی 1396/10/16 44,298 210 693 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/10/16 44,298 210 315 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه نقدی 1396/10/16 44,298 66 198 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/10/16 44,298 200 500 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه نقدی 1396/10/16 44,298 220 1,100 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نقدی 1396/10/16 44,298 210 105 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/10/16 35,645 70 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/10/16 40,100 216 0 پتروشیمی مهاباد
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPD60R درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/10/16 44,940 40 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/10/16 44,940 110 0 پتروشیمی شازند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 134,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 133,000 ریال 2000 1.5% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 139,000 ریال 3000 2.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
5110 139,000 ریال 1000 0.72% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 132,000 ریال 1000 0.76% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 158,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 133,000 ریال 2000 1.5% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 133,000 ریال 1000 0.75% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 134,000 ریال 3000 2.24% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 153,000 ریال 9000 5.88% نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 170,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 197,000 ریال 10000 5.08% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 158,000 ریال 10000 6.33% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 148,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 134,000 ریال -2000 1.47% نمودار و آرشیو
1551 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 154,000 ریال 9000 5.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 195,000 ریال 10000 5.13% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 195,000 ریال 10000 5.13% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 142,000 ریال 2000 1.41% نمودار و آرشیو
RP340 190,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 134,000 ریال 4000 2.99% نمودار و آرشیو
MR230 190,000 ریال 3000 1.58% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 168,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 168,000 ریال 1000 0.6% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو
ZR 340 178,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
z30 j 153,000 ریال نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖