معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 25 دی ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 46,510 48,149 48,477 49,888 700 2,300 700
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 46,510 46,510 46,510 46,510 2,016 432 312
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 46,510 46,510 46,510 46,510 0 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 49,553 49,553 49,553 49,553 240 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 45,507 45,507 45,507 45,507 240 168 168
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 46,331 46,331 46,331 46,331 240 72 48
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 49,571 49,571 49,571 49,571 1,320 550 484
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 49,571 49,571 49,571 49,571 960 336 192
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 49,571 49,571 49,571 49,571 0 96 96
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی 58,820 61,401 61,540 61,777 1,200 3,640 1,200
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 58,820 61,000 61,257 62,111 660 2,662 660
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 52,669 53,688 53,857 54,181 1,000 2,180 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 52,669 56,019 56,462 58,199 357 1,197 357
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند نقدی 53,905 54,289 54,443 54,777 170 240 170
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 52,669 60,388 60,614 61,000 210 588 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 52,669 52,669 52,669 52,669 154 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 49,497 51,580 51,947 52,197 147 357 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 52,669 57,240 57,377 57,469 126 819 126
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 47,231 51,950 51,952 51,956 1,008 1,890 1,008
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 46,819 51,500 51,500 51,500 286 5,500 286
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 46,819 50,500 50,652 50,888 1,100 2,442 1,100
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 46,819 49,339 50,442 50,819 903 1,344 903
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 46,819 51,500 51,500 51,500 212 1,658 212
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 46,819 50,556 50,624 50,819 1,100 2,090 1,100
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 46,819 51,500 51,500 51,500 315 3,213 315

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖