تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 11 خرداد 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,200 0 37,114 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 0 39,107 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 0 32,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 220 0 32,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 0 32,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 550 0 38,782 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,482 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,459 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/26
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 200 0 9,000 فله نقدی / اعتباری سلف 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,760 0 36,466 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 31,993 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 0 34,834 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 46,332 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 600 28,088 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/18
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,491 0 41,760 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,623 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 0 42,927 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,500 1,500 36,781 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/06
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 1,400 28,088 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,834 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 600 28,088 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 650 0 41,503 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 1,400 28,088 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 100 400 25,535 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,496 1,518 25,535 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/03/26
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 39,052 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 39,052 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,459 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/03/26
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,291 0 46,332 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,980 0 27,459 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/26
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 38,286 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 704 0 36,623 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 0 36,575 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 300 0 34,975 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 220 0 32,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 924 36,466 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 500 0 34,975 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 1,012 0 38,782 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 1,012 0 38,782 پالت چوبی نقدی سلف 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 484 462 25,535 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 180 0 25,535 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,623 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,530 0 28,088 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,496 1,518 25,535 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 0 36,781 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 0 36,623 سایر نقدی نقدی 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 6,006 0 39,107 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 330 0 37,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 860 25,535 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 0 36,623 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 40,407 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 220 220 37,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 220 0 37,775 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 1,518 0 35,489 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1,012 0 35,489 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 47,258 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,492 0 41,760 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 220 0 41,167 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 220 0 40,407 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,850 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,700 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -550 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,200 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,900 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,700 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,600 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,200 ریال -250 0.44% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,200 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,800 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2500 2.94% نمودار و آرشیو
10417 84,500 ریال 2500 2.96% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -1200 2.55% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال -1300 2.21% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,000 ریال 2500 3.01% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,200 ریال 400 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 300 0.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال -1000 1.69% نمودار و آرشیو
EPS 400 59,000 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 3000 3.57% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
J740 70,500 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,500 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 58,000 ریال نمودار و آرشیو