عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 11 خرداد 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,200 0 37,114 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 0 39,107 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 0 32,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 220 0 32,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 0 32,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 550 0 38,782 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,482 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,459 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/26
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 200 0 9,000 فله نقدی / اعتباری سلف 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,760 0 36,466 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 31,993 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 0 34,834 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 46,332 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 600 28,088 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/18
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,491 0 41,760 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,623 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 0 42,927 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,500 1,500 36,781 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/06
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 1,400 28,088 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,834 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 600 28,088 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 650 0 41,503 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 1,400 28,088 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 100 400 25,535 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,496 1,518 25,535 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/03/26
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 39,052 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 39,052 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,459 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/03/26
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,291 0 46,332 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,980 0 27,459 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/26
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 38,286 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 704 0 36,623 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 0 36,575 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 300 0 34,975 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 220 0 32,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 924 36,466 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 500 0 34,975 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 1,012 0 38,782 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 1,012 0 38,782 پالت چوبی نقدی سلف 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 484 462 25,535 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 180 0 25,535 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,623 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,530 0 28,088 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,496 1,518 25,535 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 0 36,781 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 0 36,623 سایر نقدی نقدی 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 6,006 0 39,107 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 330 0 37,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 860 25,535 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 0 36,623 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 40,407 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 220 220 37,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 220 0 37,775 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 1,518 0 35,489 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1,012 0 35,489 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 47,258 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,492 0 41,760 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 220 0 41,167 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 220 0 40,407 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 65,500 ریال 1200 1.83% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 65,300 ریال 1100 1.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 1300 1.98% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 64,700 ریال 700 1.08% نمودار و آرشیو
0075 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
020 57,300 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
Lf190 57,000 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,700 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2420h 57,000 ریال 1300 2.28% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 57,000 ریال 1000 1.75% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,800 ریال 900 1.56% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 65,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 76,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 65,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 79,500 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 45,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 43,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,400 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖