تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 11 خرداد 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,200 0 37,114 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 0 39,107 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 0 32,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 220 0 32,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 0 32,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 550 0 38,782 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 30,482 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,459 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/26
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 200 0 9,000 فله نقدی / اعتباری سلف 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,760 0 36,466 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 31,993 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 0 34,834 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 46,332 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 600 28,088 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/18
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,491 0 41,760 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,623 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 0 42,927 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,500 1,500 36,781 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/06
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 1,400 28,088 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,834 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 600 28,088 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 650 0 41,503 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 1,400 28,088 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 100 400 25,535 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,496 1,518 25,535 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/03/26
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 39,052 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 39,052 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,459 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/03/26
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,291 0 46,332 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,980 0 27,459 جامبوبگ نقدی سلف 1395/03/26
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 38,286 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 704 0 36,623 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 0 36,575 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 300 0 34,975 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 220 0 32,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 924 36,466 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 500 0 34,975 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 1,012 0 38,782 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 1,012 0 38,782 پالت چوبی نقدی سلف 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 484 462 25,535 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 180 0 25,535 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 36,623 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,530 0 28,088 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,496 1,518 25,535 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 0 36,781 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 0 36,623 سایر نقدی نقدی 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 6,006 0 39,107 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 330 0 37,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 860 25,535 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 0 36,623 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 40,407 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 220 220 37,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 220 0 37,775 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 1,518 0 35,489 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1,012 0 35,489 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 47,258 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,492 0 41,760 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 220 0 41,167 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 220 0 40,407 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/17

قیمت مواداولیه؛ ۸ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 39,800 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,100 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,900 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,000 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 44,600 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,500 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 52,000 ریال 1500 2.88% نمودار و آرشیو
020 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
Lf190 47,100 ریال -1500 3.09% نمودار و آرشیو
52518 39,300 ریال 400 1.02% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
2420h 48,600 ریال -400 0.82% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 47,700 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,800 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD 44,000 ریال 800 1.82% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 48,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 49,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 49,300 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,400 ریال 600 1.29% نمودار و آرشیو
C30s 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,500 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال -300 0.55% نمودار و آرشیو
1540 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
1551 51,100 ریال نمودار و آرشیو
781 41,400 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,500 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
552R Maroun 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 49,300 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 58,800 ریال 1000 1.7% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖