عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۳۰ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 30 بهمن ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/12/06 104,260 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ سلف 1396/12/28 58,020 506 1,386 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/12/06 56,448 110 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA جامبوبگ نقدی 1396/12/06 51,087 130 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/12/06 52,676 480 480 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/14 55,551 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/12 55,551 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی نقدی 1396/12/06 61,106 330 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی نقدی 1396/12/06 55,551 1,012 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پالت چوبی نقدی 1396/12/06 64,246 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/10 57,274 500 2,500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی نقدی 1396/12/06 57,274 132 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی نقدی 1396/12/06 57,274 480 1,008 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت چوبی نقدی 1396/12/06 53,692 1,001 1,001 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت چوبی نقدی 1396/12/06 52,796 3,003 3,003 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/12/06 55,171 300 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA جامبوبگ نقدی 1396/12/06 55,171 400 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه نقدی 1396/12/06 57,778 110 770 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/12/06 57,778 506 506 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/12/06 57,778 506 506 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/12/06 68,467 110 990 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی نقدی 1396/12/06 72,021 500 1,500 پتروشیمی شازند
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/12/06 70,074 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/12/06 70,074 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/12/06 68,091 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/12/06 72,803 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/12/06 74,079 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی نقدی 1396/12/06 60,690 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/12/06 60,690 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/12/06 61,856 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/12/06 63,604 550 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی 1396/12/06 60,690 105 84 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی سلف 1396/12/12 54,771 1,512 1,512 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/12/06 54,323 440 1,848 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/12/06 54,323 1,008 1,008 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه نقدی 1396/12/06 54,323 660 3,146 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی نقدی 1396/12/06 56,565 2,496 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/12/06 54,323 200 200 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نقدی 1396/12/06 54,323 231 231 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نقدی 1396/12/06 54,323 315 189 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/12/06 46,580 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/12/06 43,130 220 2,288 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/10 43,130 440 2,574 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/12/06 47,408 96 0 پتروشیمی مهاباد
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/12/06 54,621 80 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/12/06 54,621 160 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 جامبوبگ نقدی 1397/01/06 54,621 80 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/12/06 55,670 80 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/12/06 57,244 200 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/12/06 49,294 120 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/12/06 48,891 40 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/12/06 29,878 75 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/12/06 38,817 506 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/12/06 23,722 600 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 134,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 133,000 ریال 2000 1.5% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 139,000 ریال 3000 2.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
5110 139,000 ریال 1000 0.72% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 132,000 ریال 1000 0.76% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 158,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 133,000 ریال 2000 1.5% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 133,000 ریال 1000 0.75% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 134,000 ریال 3000 2.24% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 153,000 ریال 9000 5.88% نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 170,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 197,000 ریال 10000 5.08% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 158,000 ریال 10000 6.33% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 148,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 134,000 ریال -2000 1.47% نمودار و آرشیو
1551 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 154,000 ریال 9000 5.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 195,000 ریال 10000 5.13% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 195,000 ریال 10000 5.13% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 142,000 ریال 2000 1.41% نمودار و آرشیو
RP340 190,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 134,000 ریال 4000 2.99% نمودار و آرشیو
MR230 190,000 ریال 3000 1.58% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 168,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 168,000 ریال 1000 0.6% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو
ZR 340 178,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
z30 j 153,000 ریال نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖