معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 28 شهریور ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 57,884 57,884 57,884 57,884 399 105 105
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 39,329 41,689 41,689 41,689 66 363 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 39,674 42,459 42,746 42,898 506 2,420 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 39,674 42,609 42,899 43,641 2,002 5,742 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 38,484 41,188 41,552 42,059 506 1,760 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 41,633 44,001 44,505 44,979 2,002 4,961 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,695 42,295 42,434 43,000 2,200 3,102 2,200
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 41,695 41,695 41,695 41,695 1,000 540 360
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 41,695 41,695 41,695 41,695 0 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 41,695 41,695 41,695 41,695 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 46,374 46,889 47,088 47,555 1,000 1,440 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 46,374 46,374 46,374 46,374 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,374 46,374 46,374 46,374 1,210 748 594
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 46,374 46,374 46,380 46,409 1,000 1,170 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 51,011 51,011 51,011 51,011 302 216 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 51,011 51,011 51,011 51,011 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 46,374 46,374 46,374 46,374 1,015 108 43
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 46,374 46,374 46,374 46,374 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 51,011 51,011 51,011 51,011 2,200 44 44
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 44,955 49,109 49,531 51,369 1,012 3,806 1,012
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 44,955 48,123 48,383 49,119 1,000 3,040 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 41,225 41,225 41,225 41,225 0 310 310
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,225 41,225 41,225 41,225 2,000 1,260 1,080
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 41,225 41,225 41,225 41,225 2,002 561 451
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,225 41,225 41,225 41,225 0 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 41,225 41,225 41,225 41,225 1,200 384 336
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 39,721 40,500 40,718 41,309 1,012 2,277 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,461 40,461 40,461 40,461 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,461 40,461 40,461 40,461 0 72 72
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 41,508 41,508 41,508 41,508 0 150 150
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,508 41,508 41,508 41,508 800 670 650
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,632 41,632 41,632 41,632 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 41,632 41,632 41,632 41,632 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,632 41,632 41,632 41,632 1,320 726 462
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 60,900 60,900 60,900 60,900 150 50 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 60,900 60,900 60,900 60,900 150 30 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 55,041 55,041 55,041 55,041 700 40 40
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 57,660 57,660 57,660 57,660 0 30 30
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 57,660 57,660 57,660 57,660 800 300 300
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 45,039 45,039 45,039 45,039 220 352 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 48,297 48,297 48,297 48,297 154 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 46,002 46,072 46,142 46,301 110 176 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 47,446 47,928 47,978 48,059 110 198 110
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 39,783 43,761 43,761 43,761 110 748 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 39,783 43,761 43,761 43,761 700 4,960 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 39,783 42,700 43,575 43,761 1,100 5,258 1,100
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم سلف 41,634 41,634 41,634 41,634 2,354 2,354 2,354
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 39,783 43,761 43,761 43,761 420 2,352 420
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 39,783 43,149 43,266 43,761 300 1,500 300
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 37,678 37,678 37,678 37,678 220 88 88
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,189 34,309 34,332 34,340 200 580 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,887 34,988 35,064 35,333 3,982 4,862 3,982
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,887 35,288 35,475 35,842 2,002 3,674 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 34,887 34,887 34,887 34,887 1,620 1,620 1,620
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 34,887 34,887 34,887 34,887 400 740 400

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖