تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,000 40,667 کیسه نقدی سلف 1395/02/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550 1,540 39,736 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 0 31,434 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,408 0 31,764 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 770 0 31,434 پالت چوبی نقدی سلف 1395/02/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 176 0 37,361 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,540 0 37,551 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,012 1,012 26,424 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 0 37,551 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 0 39,058 سایر نقدی نقدی 1395/02/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 0 39,058 سایر نقدی نقدی 1395/02/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 39,717 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/13
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 100 0 26,424 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 0 31,434 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 315 0 31,434 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 0 31,434 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 0 31,434 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 120 0 26,424 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 0 29,066 پالت چوبی نقدی سلف 1395/03/05
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 32,532 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 0 39,058 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/02/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 30,995 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,532 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/02/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,730 0 46,305 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 3,960 0 29,066 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 37,288 پالت چوبی نقدی سلف 1395/02/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 0 37,987 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 700 0 46,305 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,496 1,496 26,424 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/02/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 28,290 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 55 0 37,987 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 220 0 37,947 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,785 0 42,171 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 220 0 37,947 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,802 0 42,171 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,532 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,290 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 28,290 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/02/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,290 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 0 39,058 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/02/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 0 45,308 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 0 43,579 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 0 41,713 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 41,713 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 150 0 50,296 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 0 38,780 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12

قیمت مواداولیه؛ ۴ بهمن ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,000 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 42,600 ریال -250 0.58% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 43,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,600 ریال 150 0.34% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,500 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
5110 44,600 ریال 300 0.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,800 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 50,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
Lf190 49,150 ریال -250 0.51% نمودار و آرشیو
52518 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,600 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h 48,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 48,150 ریال نمودار و آرشیو
2102 48,600 ریال -700 1.42% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 46,000 ریال -14000 23.33% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,600 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 47,500 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf 47,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 48,000 ریال 600 1.25% نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 300 0.64% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 47,800 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,600 ریال 900 1.89% نمودار و آرشیو
C30s 44,700 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,300 ریال 300 0.53% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,900 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
781 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
785 43,900 ریال -1200 2.66% نمودار و آرشیو
821 45,000 ریال -800 1.75% نمودار و آرشیو
825 43,300 ریال -1300 2.91% نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2000 2.35% نمودار و آرشیو
10417 86,000 ریال 4000 4.65% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2000 2.33% نمودار و آرشیو
R40maron 53,000 ریال 4500 8.49% نمودار و آرشیو
R60 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 46,600 ریال 600 1.29% نمودار و آرشیو
RP340 45,900 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 46,600 ریال 600 1.29% نمودار و آرشیو
MR230 53,000 ریال -6000 10.17% نمودار و آرشیو
ZR230 53,000 ریال -6000 10.17% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 86,000 ریال 500 0.58% نمودار و آرشیو
332C 52,500 ریال -1000 1.87% نمودار و آرشیو
332L 56,500 ریال 10500 18.58% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 39,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 56,000 ریال -4000 6.67% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 90,000 ریال 1200 1.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 48,500 ریال -19500 28.68% نمودار و آرشیو
J740 70,000 ریال -1500 2.1% نمودار و آرشیو
R200 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو