عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 1,000 40,667 کیسه نقدی سلف 1395/02/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550 1,540 39,736 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 0 31,434 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,408 0 31,764 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 770 0 31,434 پالت چوبی نقدی سلف 1395/02/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 176 0 37,361 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,540 0 37,551 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,012 1,012 26,424 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 0 37,551 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 0 39,058 سایر نقدی نقدی 1395/02/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 0 39,058 سایر نقدی نقدی 1395/02/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 0 39,717 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/13
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 100 0 26,424 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 0 31,434 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 315 0 31,434 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 0 31,434 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 0 31,434 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 120 0 26,424 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 0 29,066 پالت چوبی نقدی سلف 1395/03/05
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 32,532 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 0 39,058 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/02/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 30,995 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,532 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/02/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,730 0 46,305 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 3,960 0 29,066 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 0 37,288 پالت چوبی نقدی سلف 1395/02/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 0 37,987 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 700 0 46,305 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,496 1,496 26,424 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/02/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 28,290 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 55 0 37,987 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 220 0 37,947 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,785 0 42,171 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 220 0 37,947 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,802 0 42,171 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 32,532 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,290 جامبوبگ نقدی سلف 1395/02/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 28,290 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/02/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,290 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 0 39,058 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/02/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 0 45,308 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 0 43,579 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 0 41,713 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 41,713 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/02/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 150 0 50,296 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/02/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 0 38,780 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/02/12

قیمت مواداولیه؛ ۲۶ دى ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 54,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 56,600 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 55,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 56,300 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 55,600 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
5110 56,500 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 55,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 56,100 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
020 56,400 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
Lf190 56,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
22B02 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 50,200 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 50,200 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
2420h 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 54,600 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 54,500 ریال -500 0.91% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 54,000 ریال -200 0.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 53,400 ریال -900 1.66% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 73,400 ریال -1600 2.13% نمودار و آرشیو
1540 68,200 ریال -200 0.29% نمودار و آرشیو
1551 65,000 ریال -500 0.76% نمودار و آرشیو
781 57,500 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 57,800 ریال -700 1.2% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 57,100 ریال -400 0.7% نمودار و آرشیو
552R Maroun 57,400 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
510L Jam 58,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 102,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 60,500 ریال نمودار و آرشیو
548R 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 70,600 ریال 600 0.85% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 63,500 ریال -300 0.47% نمودار و آرشیو
ZR230 63,500 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 69,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 43,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,000 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 42,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 99,300 ریال -700 0.7% نمودار و آرشیو
ABS150 104,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 59,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 61,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖