عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

وضعیت معاملاتی عرضه کد عرضه تاریخ عرضه کارگزار عرضه‌کننده تالار محل عرضه نام تجاری نماد کالا نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه عرضه‌کننده نوع عرضه توضیحات جمع ثبت سفارش‌ها تولیدکننده محل تحویل ضریب محموله تعداد محموله حداقل خرید قیمت میانگین معامله مقدار معامله
معامله نشده 325,612 1396/01/15 توازن بازار تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سبک خطی 22B02 MAPE-LLD22B02WP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 43,293 720 0 پتروشیمی مهاباد عرضه داخلی امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. پتروشیمی مهاباد انبار کارخانه 24 720 24
معامله نشده 325,616 1396/01/15 مفید تالار پتروشیمی تهران پلی استایرن معمولی 1551 PTJP-PSGPPSG1551PP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/20 55,257 800 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه عرضه داخلی درصورت عدم برداشت کالا تا 5 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده بصورت روزشمار محاسبه و دریافت می‌گردد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. پتروشیمیایی تخت جمشید پارس انبار کارخانه 10 800 10
معامله نشده 325,618 1396/01/15 صبا جهاد تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن نساجی HP510L JPPC-PPHP510LWP-00 پالت چوبی نقدی سلف 1396/02/08 39,407 1,012 0 شرکت پلی پروپیلن جم عرضه داخلی در صورت تاخیر در حمل هزینه انبارداری معادل 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. ضریب کالا ها جهت تحویل 22 تن میباشد . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم انبار کارخانه 22 1,012 22
معامله نشده 325,619 1396/01/15 صبا جهاد تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن نساجی HP552R JPPC-PPHP552RWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 39,407 440 0 شرکت پلی پروپیلن جم عرضه داخلی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . ضریب کالا ها جهت تحویل 22 تن میباشد . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم انبار کارخانه 22 440 22
معامله نشده 325,620 1396/01/15 بانک صنعت و معدن تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین بادی BL3 KEPE-HDBL3WP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 40,717 720 0 پلیمر کرمانشاه عرضه داخلی امکان خریدبرای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه ،به صورت روز شمار دریافت می گردد. پلیمر کرمانشاه انبار کارخانه 24 720 24
معامله نشده 325,622 1396/01/15 صبا جهاد تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن شیمیایی RP340R JPPC-PPRP340RWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 45,543 110 0 شرکت پلی پروپیلن جم عرضه داخلی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . ضریب کالا ها جهت تحویل 22 تن میباشد . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم انبار کارخانه 22 110 22
معامله نشده 325,623 1396/01/15 صبا جهاد تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV JPPC-PPEPX3130UVWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 47,612 440 0 شرکت پلی پروپیلن جم عرضه داخلی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . ضریب کالا ها جهت تحویل 22 تن میباشد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم انبار کارخانه 22 440 22
معامله نشده 325,624 1396/01/15 بانک صنعت و معدن تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 KEPE-HDEX5WP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 41,395 720 0 پلیمر کرمانشاه عرضه داخلی امکان خریدبرای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه ،به صورت روز شمار دریافت می گردد. پلیمر کرمانشاه انبار کارخانه 24 720 24
معامله نشده 325,626 1396/01/15 سهم آشنا تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV LOR-HD62N07UVWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 40,186 720 0 شرکت پتروشیمی لرستان عرضه داخلی امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس؛ پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقی مانده، بصورت روز شمار دریافت میگردد. پتروشیمی لرستان انبار کارخانه 24 720 24
معامله نشده 325,627 1396/01/15 بانک ملی تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 SHPC-HDEX3WP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 42,509 1,500 0 شرکت پتروشیمی شازند عرضه داخلی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند انبار کارخانه 20 1,500 20
معامله نشده 325,628 1396/01/15 بانک ملی تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سبک خطی 0209AA SHPC-LLD0209AAWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 43,293 1,200 0 شرکت پتروشیمی شازند عرضه داخلی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند انبار کارخانه 20 1,200 20
معامله نشده 325,629 1396/01/15 سهم آشنا تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV LOR-HD54B04UVWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 40,186 720 0 شرکت پتروشیمی لرستان عرضه داخلی امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس؛ پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقی مانده، بصورت روز شمار دریافت میگردد. پتروشیمی لرستان انبار کارخانه 24 720 24
معامله نشده 325,630 1396/01/15 بانک ملی تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن نساجی HP552R SHPC-PPHP552RWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 39,407 1,000 0 شرکت پتروشیمی شازند عرضه داخلی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند انبار کارخانه 20 1,000 20
معامله نشده 325,632 1396/01/15 بانک آینده تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ILPE-HD7000FWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 41,395 1,012 0 پتروشیمی ایلام عرضه داخلی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.عدم برداشت ظرف مدت یک هفته به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده لحاظ می گردد. پتروشیمی ایلام انبار کارخانه 22 1,012 22
معامله نشده 325,633 1396/01/15 بانک آینده تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 MEPC-HD7000FWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 41,395 1,210 0 پتروشیمی مهر عرضه داخلی نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد.9 درصد مالیات ارزش افزوده به قیمت فروش تعلق می گیرد و صدور حواله فروش مشروط به دریافت بهای کالا و مالیات فوق خواهد بود.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1.ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2.ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.در صورت عدم برداشت ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله ، به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد از ارزش کالای باقیمانده دریافت می گردد. پتروشیمی مهر انبار کارخانه 11 1,210 11
معامله نشده 325,634 1396/01/15 ایساتیس پویا تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن نساجی RG1102XL RJCO-PPRG1102XLJ-00 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/01/20 39,407 630 0 پتروشیمی رجال عرضه داخلی گرید رافیا ، mfi 5.1~ 6.0 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل (پروانه بهره برداری،تصویر گواهی کد اقتصادی ، شناسه ملی،روزنامه رسمی با ذکر اعضاء هیئت مدیره ، آدرس ، شماره تلفن و فاکس) الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، داشتن بهین یاب جهت خرید از مچینگ الزامیست ، در صورت عدم حمل کالا توسط خریدار در موعد مقرر، 3% جریمه معادل ارزش کالا روزانه بابت عدم حمل و هزینه انبارداری از خریدار اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد .تحویل گواهی نظام مالیات بر ارزش افزوده با تاریخ معتبر الزامی است. پتروشیمی رجال انبار کارخانه 21 630 21
معامله نشده 325,635 1396/01/15 اقتصاد بيدار تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C NZCH-PPZR230CJ-00 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 44,473 231 0 شرکت صنعتی نوید زر شیمی عرضه داخلی خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی انبار کارخانه 21 231 21
معامله نشده 325,636 1396/01/15 اقتصاد بيدار تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C NZCH-PPZB332CJ-00 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/01/20 44,473 210 105 شرکت صنعتی نوید زر شیمی عرضه داخلی خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند . داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی انبار کارخانه 21 210 21
معامله نشده 325,637 1396/01/15 اقتصاد بيدار تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن نساجی ZH552R NZCH-PPZH552RJ-00 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 39,407 504 252 شرکت صنعتی نوید زر شیمی عرضه داخلی خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی انبار کارخانه 21 504 21
معامله نشده 325,638 1396/01/15 اقتصاد بيدار تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R NZCH-PPZR340RJ-00 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/01/20 45,543 1,008 0 شرکت صنعتی نوید زر شیمی عرضه داخلی خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی انبار کارخانه 21 1,008 21
معامله نشده 325,640 1396/01/15 حافظ تالار پتروشیمی تهران پلی استایرن معمولی MP08 MPG-PSGPMP08L-00 کیسه نقدی نقدی 1396/01/20 54,500 100 0 محب پلیمر قم عرضه داخلی . محب پلیمر قم انبار کارخانه 10 100 10
معامله نشده 325,641 1396/01/15 حافظ تالار پتروشیمی تهران پلی استایرن مقاوم 4512 MBIG- PSHIPS4512L-00 کیسه نقدی نقدی 1396/01/20 54,983 200 0 محب بسپار ایده گستر عرضه داخلی . محب بسپار ایده گستر انبار کارخانه 5 200 5
معامله نشده 325,645 1396/01/15 بانک رفاه کارگران تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 PAM-HDEX3L-00 کیسه نقدی نقدی 1396/01/20 43,630 500 2,000 پتروشیمی امیر کبیر عرضه داخلی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه 10 500 10
معامله نشده 325,646 1396/01/15 بانک رفاه کارگران تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سبک خطی 0209AA PAM-LLD0209AAPP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/20 43,293 550 3,850 پتروشیمی امیر کبیر عرضه داخلی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه 22 550 22
معامله نشده 325,648 1396/01/15 بانک رفاه کارگران تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سبک فیلم 2420H PAM-LD2420HPP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/20 44,421 550 2,750 پتروشیمی امیر کبیر عرضه داخلی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه 22 550 22
معامله نشده 325,653 1396/01/15 صبا جهاد تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 JPC-HDEX3WP-00 پالت چوبی نقدی سلف 1396/01/27 42,509 506 2,508 پتروشیمی جم عرضه داخلی در صورت تاخیر در حمل هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم انبار کارخانه 11 506 11
معامله نشده 325,657 1396/01/15 صبا جهاد تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 JPC-HD52518WP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 39,473 506 1,012 پتروشیمی جم عرضه داخلی زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم انبار کارخانه 11 506 11
معامله نشده 325,660 1396/01/15 صبا جهاد تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سبک خطی 22501AA JPC-LLD22501AAPP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/20 43,293 506 0 پتروشیمی جم عرضه داخلی زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم انبار کارخانه 11 506 11
معامله نشده 325,662 1396/01/15 بانک ملی تالار پتروشیمی تهران پلی استایرن مقاوم 7240 TABC-PSHIPS7240PP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/20 57,964 400 0 پتروشیمی تبریز عرضه داخلی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز انبار کارخانه 10 400 10
معامله نشده 325,663 1396/01/15 بانک ملی تالار پتروشیمی تهران پلی استایرن معمولی 1540 TABC-PSGPPS1540PP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/20 55,257 400 0 پتروشیمی تبریز عرضه داخلی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز انبار کارخانه 10 400 10
معامله نشده 325,671 1396/01/15 بانک ملی تالار پتروشیمی تهران پلی استایرن انبساطی 200 TABC-PSE200J-00 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/01/20 53,393 100 0 پتروشیمی تبریز عرضه داخلی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز انبار کارخانه 10 100 10
معامله نشده 325,672 1396/01/15 بانک ملی تالار پتروشیمی تهران پلی استایرن انبساطی 300 TABC-PSE300J-00 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/01/20 53,393 50 0 پتروشیمی تبریز عرضه داخلی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز انبار کارخانه 10 50 10
معامله نشده 325,673 1396/01/15 بانک ملی تالار پتروشیمی تهران پلی استایرن انبساطی 400 TABC-PSE400CJ-00 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/01/20 51,882 50 0 پتروشیمی تبریز عرضه داخلی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز انبار کارخانه 10 50 10
معامله نشده 325,674 1396/01/15 بانک ملت تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سبک فیلم 0190 ASPC-LDLF0190WP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 44,421 1,232 0 پلیمر آریا ساسول عرضه داخلی مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله حداکثر 10 روز/جریمه تاخیر در برداشت کالا روزشمار 3% میباشد/مشتریانی که برای باراول از آریاساسول خریدمی نماینددر صورتیکه گواهی مالیات برارزش افزوده را بهمراه سه برگ تسویه ثبت سفارش ارسال ننمایند،حواله صادر نخواهد شد و مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده مشتری می باشد./ شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه. /لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی آریا ساسول انبار کارخانه 22 1,232 22
معامله نشده 325,675 1396/01/15 بانک ملی تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA TABC-MD3840UAPP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/20 41,249 500 0 پتروشیمی تبریز عرضه داخلی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز انبار کارخانه 10 500 10
معامله نشده 325,676 1396/01/15 بانک صنعت و معدن تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن نساجی SF060 PNCO-PPSF060J-00 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/01/20 39,407 630 168 پلی نار عرضه داخلی کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند. پتروشیمی پلی نار انبار کارخانه 21 630 21
معامله نشده 325,677 1396/01/15 بانک ملت تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ASPC-HDHF5110WP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 41,395 1,232 0 پلیمر آریا ساسول عرضه داخلی مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله حداکثر 10 روز/جریمه تاخیر در برداشت کالا روزشمار 3% میباشد/مشتریانی که برای باراول از آریاساسول خریدمی نماینددر صورتیکه گواهی مالیات برارزش افزوده را بهمراه سه برگ تسویه ثبت سفارش ارسال ننمایند،حواله صادر نخواهد شد و مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده مشتری می باشد./ شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه. /لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی آریا ساسول انبار کارخانه 22 1,232 22
معامله نشده 325,679 1396/01/15 بانک ملت تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T ASPC-LDEP1922TWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 45,134 66 0 پلیمر آریا ساسول عرضه داخلی مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله حداکثر 10 روز/جریمه تاخیر در برداشت کالا روزشمار 3% میباشد/مشتریانی که برای باراول از آریاساسول خریدمی نماینددر صورتیکه گواهی مالیات برارزش افزوده را بهمراه سه برگ تسویه ثبت سفارش ارسال ننمایند،حواله صادر نخواهد شد و مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده مشتری می باشد./ شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه. /لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی آریا ساسول انبار کارخانه 22 66 22
معامله نشده 325,683 1396/01/15 آگاه تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن نساجی Z30S MPC-PPZ30SL-00 کیسه نقدی نقدی 1396/01/20 39,407 660 836 پتروشیمی مارون عرضه داخلی مدت زمان حمل محصول از تاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6 روز کاری می باشدودر صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبارداری معادل 3 درصد ارزش کالای معامله شده به صورت روزشمار دریافت می گردد.شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند. در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی مارون انبار کارخانه 22 660 22
معامله نشده 325,685 1396/01/15 آگاه تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن نساجی Z30G MPC-PPZ30GL-00 کیسه نقدی نقدی 1396/01/20 39,407 660 836 پتروشیمی مارون عرضه داخلی مدت زمان حمل محصول از تاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6 روز کاری می باشدودر صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبارداری معادل 3 درصد ارزش کالای معامله شده به صورت روزشمار دریافت می گردد.شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند. در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی مارون انبار کارخانه 22 660 22
معامله نشده 325,686 1396/01/15 آگاه تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن نساجی C30S MPC-PPC30SL-00 کیسه نقدی نقدی 1396/01/20 39,407 440 660 پتروشیمی مارون عرضه داخلی مدت زمان حمل محصول از تاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6 روز کاری می باشدودر صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبارداری معادل 3 درصد ارزش کالای معامله شده به صورت روزشمار دریافت می گردد.شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند. در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی مارون انبار کارخانه 22 440 22
معامله نشده 325,688 1396/01/15 بانک کشاورزی تالار پتروشیمی تهران استایرن بوتادین رابر تیره 1712 IPC-DSBR1712MP-603 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 86,824 567 0 پتروشیمی بندر امام عرضه داخلی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق فلزی/ودیعه هر پالت فلزی مبلغ 9500000 ریال می باشد/شرایط فروش اعتباری 4ماهه بدون پیش پرداخت و بدون کارمزد میباشد./ هزینه حمل و انبارداری برای هر کیلوگرم مبلغ 1350ریال به عهده خریدار می باشد.درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد. چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام شاد آباد 21 567 21
معامله نشده 325,689 1396/01/15 رضوی تالار پتروشیمی تهران پلی بوتادین رابر 1220 TJPC-PBR1220WWP-00 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 103,168 302 0 صنایع پتروشیمی تخت جمشید عرضه داخلی فروش اعتباری +چهارچک یکماهه یا یک چک دوماهه پتروشیمی تخت جمشید انبار کارخانه 16 240 16
معامله نشده 325,690 1396/01/15 مبین سرمایه تالار پتروشیمی تهران پلی وینیل کلراید S65 ARCO-PVCS65PP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/20 34,556 2,024 0 پتروشیمی اروند عرضه داخلی شرایط خرید از سیستم مازاد عرضه (مچینگ) مطابق با شرایط خرید از تالار می باشد / با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد / نرخ های فروش به صورت تحویل درب کارخانه می باشند و هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد/ شماره حساب 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می گردد. پتروشیمی اروند انبار کارخانه 22 2,024 22
معامله نشده 325,692 1396/01/15 رضوی تالار پتروشیمی تهران استایرن بوتادین رابر تیره 1712 TJPC-DSBR1712RWP-00 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 86,824 302 0 صنایع پتروشیمی تخت جمشید عرضه داخلی فروش اعتباری ده درصد نقد+چهار فقره چک یکماهه پتروشیمی تخت جمشید انبار کارخانه 16 240 16
معامله نشده 325,693 1396/01/15 مبین سرمایه تالار پتروشیمی تهران پلی وینیل کلراید S65 ARCO-PVCS65J-00 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/01/20 34,556 2,000 0 پتروشیمی اروند عرضه داخلی شرایط خرید از سیستم مازاد عرضه (مچینگ) مطابق با شرایط خرید از تالار می باشد / با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد / نرخ های فروش به صورت تحویل درب کارخانه می باشند و هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد/ شماره حساب 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می گردد. پتروشیمی اروند انبار کارخانه 20 2,000 20
معامله نشده 325,694 1396/01/15 بانک ملت تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 PTC-PETTG641J-00 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 35,653 902 0 پتروشیمی شهید تندگویان عرضه داخلی مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.نماد TG641 نام تجاری TG640S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG640S میباشد/ خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر این صورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبار های محصول مجتمع به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد/تسویه اعتباری با اعتبار اسنادی پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه 11 902 11
معامله نشده 325,696 1396/01/15 مبین سرمایه تالار پتروشیمی تهران پلی وینیل کلراید E6834 ARCO-PVCE6834PP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/20 37,320 220 0 پتروشیمی اروند عرضه داخلی شرایط خرید از سیستم مازاد عرضه (مچینگ) مطابق با شرایط خرید از تالار می باشد / با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد / نرخ های فروش به صورت تحویل درب کارخانه می باشند و هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد/ شماره حساب 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می گردد. پتروشیمی اروند انبار کارخانه 22 220 22
معامله نشده 325,697 1396/01/15 فارابی تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین بادی BL3 MPC-HDBL3L-00 کیسه نقدی نقدی 1396/01/20 40,717 660 1,012 پتروشیمی مارون عرضه داخلی ملاحظات و شرایط ویژه: شایان ذکر است، شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. پتروشیمی مارون انبار کارخانه 22 660 22
معامله نشده 325,698 1396/01/15 بانک ملت تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 PTC-PETTG645J-00 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 34,583 2,200 0 پتروشیمی شهید تندگویان عرضه داخلی مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.نماد TG-645 نام تجاری TG-640N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-640N میباشد/ خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر این صورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبار های محصول مجتمع به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد/تسویه اعتباری با اعتبار اسنادی پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه 11 2,200 11
معامله نشده 325,699 1396/01/15 بانک کشاورزی تالار پتروشیمی تهران استایرن بوتادین رابر روشن 1502 IPC-LSBR1502WP-603 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 94,137 330 0 پتروشیمی بندر امام عرضه داخلی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق چوبی/شرایط فروش اعتباری 4ماهه بدون پیش پرداخت و بدون کارمزد میباشد. درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد./هزینه حمل و انبارداری 1350ریال به عهده خریدار به ازای هر کیلو می باشد. چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام شاد آباد 11 363 11
معامله نشده 325,700 1396/01/15 رضوی تالار پتروشیمی تهران استایرن بوتادین رابر تیره 1712 TJPC-DSBR1712MP-00 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 86,824 210 0 صنایع پتروشیمی تخت جمشید عرضه داخلی مبلغ10.000.000ریال چک تضمین بدون تاریخ بایت ودیعه پالت فلزی باید ارائه گردد. فروش اعتباری +چهارفقره چک یکماهه یا یک چک دوماهه پتروشیمی تخت جمشید انبار کارخانه 21 210 21
معامله نشده 325,701 1396/01/15 رضوی تالار پتروشیمی تهران استایرن بوتادین رابر روشن 1502 TJPC-LSBR1502RWP-00 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 94,137 302 0 صنایع پتروشیمی تخت جمشید عرضه داخلی فروش اعتباری +چهار فقره چک یکماهه پتروشیمی تخت جمشید انبار کارخانه 16 240 16
معامله نشده 325,702 1396/01/15 بانک کشاورزی تالار پتروشیمی تهران استایرن بوتادین رابر روشن 1502 IPC-LSBR1502WP-00 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 94,137 500 0 پتروشیمی بندر امام عرضه داخلی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق چوبی/شرایط فروش اعتباری 4ماهه بدون پیش پرداخت و بدون کارمزد میباشد. درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد.چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه 11 550 11
معامله نشده 325,703 1396/01/15 بانک کشاورزی تالار پتروشیمی تهران استایرن بوتادین رابر تیره 1500 IPC-DSBR1500MP-00 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 96,066 798 0 پتروشیمی بندر امام عرضه داخلی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق فلزی/ودیعه هر پالت فلزی مبلغ 9500000 ریال می باشد/شرایط فروش اعتباری 4ماهه بدون پیش پرداخت و بدون کارمزد میباشد.درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد.چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه 21 798 21
معامله نشده 325,704 1396/01/15 باهنر تالار پتروشیمی تهران پلی وینیل کلراید S65 APCO-PVCS65WP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 34,556 500 500 پتروشیمی آبادان عرضه داخلی عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان انبار کارخانه 20 500 20
معامله نشده 325,707 1396/01/15 باهنر تالار پتروشیمی تهران پلی وینیل کلراید S57 APCO-PVCS57WP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 38,011 500 0 پتروشیمی آبادان عرضه داخلی عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان انبار کارخانه 20 500 20
معامله نشده 325,708 1396/01/15 بانک تجارت تالار پتروشیمی تهران پلی وینیل کلراید S60 IPC-PVCS60PP-603 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/21 36,284 506 0 پتروشیمی بندر امام عرضه داخلی هزینه حمل و انبارداری برای هر کیلوگرم مبلغ 1350 ریال به عهده خریدار می باشد. خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام شاد آباد 22 506 22
معامله نشده 325,713 1396/01/15 تدبیرگران فردا تالار پتروشیمی تهران اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 74,131 100 0 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر عرضه داخلی هر پالت حاوی 50کیسه 25 کیلو گرمی میباشد پتروشیمی قائد بصیر انبار کارخانه 5 100 5
معامله نشده 325,715 1396/01/15 بانک صنعت و معدن تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سبک فیلم 0200 IPC-LDLF0200PP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/20 44,421 1,000 0 پتروشیمی بندر امام عرضه داخلی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش کالای باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه 10 1,000 10
معامله نشده 325,716 1396/01/15 بانک تجارت تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سبک فیلم 0075 IPC-LDLH0075PP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/21 44,421 1,000 0 پتروشیمی بندر امام عرضه داخلی خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه 10 1,000 10
معامله نشده 325,717 1396/01/15 بانک صنعت و معدن تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سنگین بادی 0035 IPC-HDHB0035PP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/20 40,717 3,000 0 پتروشیمی بندر امام عرضه داخلی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش کالای باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه 10 3,000 10
معامله نشده 325,718 1396/01/15 بانک تجارت تالار پتروشیمی تهران پلی وینیل کلراید S65 IPC-PVCS65PP-00 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/21 34,556 2,992 0 پتروشیمی بندر امام عرضه داخلی خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه 22 2,992 22
معامله نشده 325,719 1396/01/15 بانک صنعت و معدن تالار پتروشیمی تهران پلی وینیل کلراید S70 IPC-PVCS70PP-603 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/01/20 38,011 506 0 پتروشیمی بندر امام عرضه داخلی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش کالای باقی مانده خواهند شد. هزینه حمل و انبارداری هر کیلوگرم محصول به انبار شادآباد مبلغ 1350 ریال به عهده خریدار می باشد. پتروشیمی بندرامام شاد آباد 22 506 22
معامله نشده 325,721 1396/01/15 بانک سپه تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 PTC-PETBG825J-00 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 38,467 2,002 0 پتروشیمی شهید تندگویان عرضه داخلی با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان گرامی رسانده شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند. در صورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های مختلف مسدود خواهد شد. نماد BG_825 نام تجاری گرید BG_820N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG_820N می باشد.خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نماینددر غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد.تسویه اعتباری به صورت اعتبار اسنادی می باشد. پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه 11 2,002 11
معامله نشده 325,722 1396/01/15 بانک کشاورزی تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 LPC-LD2102TX00PP-00 سایر نقدی نقدی 1396/01/20 44,421 1,404 0 پتروشیمی لاله عرضه داخلی نوع بسته بندی پالت لس 1350KG/حداقل خرید 21/600KG /درصورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده حق انبارداری دریافت میگردد و مهلت حمل حداکثر 21 روز از تاریخ صدور حواله پتروشیمی لاله انبار کارخانه 16 1,040 16
معامله نشده 325,724 1396/01/15 بانک کشاورزی تالار پتروشیمی تهران استایرن بوتادین رابر تیره 1500 IPC-DSBR1500WP-00 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 96,066 380 0 پتروشیمی بندر امام عرضه داخلی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق چوبی/شرایط فروش اعتباری 4ماهه بدون پیش پرداخت و بدون کارمزد میباشد.درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد.چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه 11 418 11
معامله نشده 325,725 1396/01/15 بانک سپه تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 PTC-PETBG785J-00 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 36,638 2,002 0 پتروشیمی شهید تندگویان عرضه داخلی با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان گرامی رسانده شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند. در صورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های مختلف مسدود خواهد شد. نماد BG_785 نام تجاری گرید BG_780N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG_780N می باشد.خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نماینددر غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد.تسویه اعتباری به صورت اعتبار اسنادی می باشد. پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه 11 2,002 11
معامله نشده 325,727 1396/01/15 بانک سپه تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 PTC-PETBG781J-00 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 37,772 1,518 0 پتروشیمی شهید تندگویان عرضه داخلی با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان گرامی رسانده شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند. در صورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های مختلف مسدود خواهد شد. نماد BG_781 نام تجاری گرید BG_780S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG_780S می باشد.خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نماینددر غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد.تسویه اعتباری به صورت اعتبار اسنادی می باشد. پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه 11 1,518 11
معامله نشده 325,730 1396/01/15 بانک سپه تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 PTC-PETBG845J-00 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 38,796 506 0 پتروشیمی شهید تندگویان عرضه داخلی با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان گرامی رسانده شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند. در صورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های مختلف مسدود خواهد شد. نماد BG_845 نام تجاری گرید BG_840N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG_840N می باشد.خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نماینددر غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد.تسویه اعتباری به صورت اعتبار اسنادی می باشد. پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه 11 506 11
معامله نشده 325,731 1396/01/15 تدبیرگران فردا تالار پتروشیمی تهران اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی GBPC-ABS75NWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 87,024 20 0 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر عرضه داخلی پالت هرپالت حاوی 50کیسه 25 کیلو گرمی میباشد پتروشیمی قائد بصیر انبار کارخانه 5 20 5
معامله نشده 325,732 1396/01/15 بانک سپه تالار پتروشیمی تهران پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 PTC-PETBG821J-00 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1396/01/20 39,637 1,012 0 پتروشیمی شهید تندگویان عرضه داخلی با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان گرامی رسانده شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند. در صورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های مختلف مسدود خواهد شد. نماد BG_821 نام تجاری گرید BG_820S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG_820S می باشد.خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نماینددر غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد.تسویه اعتباری به صورت اعتبار اسنادی می باشد. پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه 11 1,012 11
معامله نشده 325,739 1396/01/15 صبا جهاد تالار پتروشیمی تهران پلی پروپیلن شیمیایی EP548R JPPC-PPEP548RWP-00 پالت چوبی نقدی نقدی 1396/01/20 44,473 110 0 شرکت پلی پروپیلن جم عرضه داخلی حداکثر زمان حمل تا6 روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پلی پروپیلن جم انبار کارخانه 22 110 22
معامله نشده 325,746 1396/01/15 مبین سرمایه تالار پتروشیمی تهران بنزن ESC-BENZENEB-00 فله نقدی / اعتباری سلف 1396/01/31 25,300 150 0 شرکت ذوب آهن اصفهان عرضه داخلی خلوص حداقل 99.5% / ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه 10 150 10
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ یکشنبه 15 فروردین 1396
نام تجاری نوع تسویه تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 نقدی 1396/01/20 43,293 720 0 پتروشیمی مهاباد
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/01/20 55,257 800 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1396/02/08 39,407 1,012 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/01/20 39,407 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/01/20 40,717 720 0 پلیمر کرمانشاه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1396/01/20 45,543 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1396/01/20 47,612 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/01/20 41,395 720 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1396/01/20 40,186 720 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/01/20 42,509 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/01/20 43,293 1,200 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV نقدی 1396/01/20 40,186 720 0 پتروشیمی لرستان
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/01/20 39,407 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/01/20 41,395 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/01/20 41,395 1,210 0 پتروشیمی مهر
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1396/01/20 39,407 630 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی / اعتباری 1396/01/20 44,473 231 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 1396/01/20 44,473 210 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی / اعتباری 1396/01/20 39,407 504 252 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نقدی 1396/01/20 45,543 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی استایرن معمولی MP08 نقدی 1396/01/20 54,500 100 0 محب پلیمر قم
پلی استایرن مقاوم 4512 نقدی 1396/01/20 54,983 200 0 محب بسپار ایده گستر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/01/20 43,630 500 2,000 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/01/20 43,293 550 3,850 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1396/01/20 44,421 550 2,750 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/01/27 42,509 506 2,508 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1396/01/20 39,473 506 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1396/01/20 43,293 506 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/01/20 57,964 400 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1396/01/20 55,257 400 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/01/20 53,393 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/01/20 53,393 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1396/01/20 51,882 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/01/20 44,421 1,232 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/01/20 41,249 500 0 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1396/01/20 39,407 630 168 پتروشیمی پلی نار
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/01/20 41,395 1,232 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1396/01/20 45,134 66 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/01/20 39,407 660 836 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 1396/01/20 39,407 660 836 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1396/01/20 39,407 440 660 پتروشیمی مارون
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی / اعتباری 1396/01/20 86,824 567 0 پتروشیمی بندرامام
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی / اعتباری 1396/01/20 103,168 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/20 34,556 2,024 0 پتروشیمی اروند
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی / اعتباری 1396/01/20 86,824 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/20 34,556 2,000 0 پتروشیمی اروند
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی / اعتباری 1396/01/20 35,653 902 0 پتروشیمی تندگویان
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1396/01/20 37,320 220 0 پتروشیمی اروند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/01/20 40,717 660 1,012 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی / اعتباری 1396/01/20 34,583 2,200 0 پتروشیمی تندگویان
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی / اعتباری 1396/01/20 94,137 330 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی / اعتباری 1396/01/20 86,824 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی / اعتباری 1396/01/20 94,137 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی / اعتباری 1396/01/20 94,137 500 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی / اعتباری 1396/01/20 96,066 798 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/20 34,556 500 500 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S57 نقدی 1396/01/20 38,011 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/01/21 36,284 506 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/01/20 74,131 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/01/20 44,421 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/01/21 44,421 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/01/20 40,717 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/01/21 34,556 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/01/20 38,011 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی / اعتباری 1396/01/20 38,467 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/01/20 44,421 1,404 0 پتروشیمی لاله
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی / اعتباری 1396/01/20 96,066 380 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی / اعتباری 1396/01/20 36,638 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی / اعتباری 1396/01/20 37,772 1,518 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی / اعتباری 1396/01/20 38,796 506 0 پتروشیمی تندگویان
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/01/20 87,024 20 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی / اعتباری 1396/01/20 39,637 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1396/01/20 44,473 110 0 پلی پروپیلن جم

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖