معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 14 مهرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 1,660 1,000 24,601 25,049 25,147 25,555
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,240 1,000 37,569 39,159 39,380 40,059
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 220 220 24,601 24,601 24,601 24,601
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 44 44 27,444 27,444 27,444 27,444
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 550 649 550 37,292 37,339 37,461 37,599
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 756 324 216 37,569 37,569 37,569 37,569
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 140 400 140 19,189 20,389 20,594 21,107
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 0 22,500
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,232 1,232 27,444 27,444 27,444 27,444
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 220 1,474 220 41,039 44,444 44,642 45,142
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 66 66 37,713 37,713 37,713 37,713
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 858 53,152 858 30,170 33,187 33,187 33,187
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 540 540 37,569 37,569 37,569 37,569
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی امیرکبیر 506 726 506 39,116 39,444 39,526 39,800
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 360 120 120 37,292 37,292 37,292 37,292
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 192 192 37,713 37,713 37,713 37,713
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,930 1,000 37,569 39,999 40,162 40,683
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 220 66 0 38,211
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 1,100 2,156 1,100 37,569 37,819 37,919 38,609
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,452 660 550 37,569 37,569 37,569 37,569
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 756 778 734 37,569 37,569 37,569 37,569
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 220 11,704 220 33,656 37,021 37,021 37,021
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 660 6,402 660 33,656 37,021 37,021 37,021
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2 پتروشیمی مارون 20 380 20 26,925 29,617 29,617 29,617
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 20 340 20 30,290 33,319 33,319 33,319
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3,003 7,029 3,003 24,601 25,159 25,296 25,869
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 220 748 220 33,656 37,021 37,021 37,021
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 500 4,860 500 27,061 29,767 29,767 29,767
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,500 1,220 260 24,601 24,601 24,601 24,601
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 48 48 37,713 37,713 37,713 37,713
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 132 132 39,492 39,492 39,492 39,492
پلی وینیل کلراید S57(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 80 80 27,061 27,061 27,061 27,061
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 700 2,580 700 39,582 40,701 40,804 41,589
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 242 5,808 242 22,141 24,355 24,355 24,355
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 20 20 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 297 1,144 297 28,167 30,019 30,323 30,983
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 پتروشیمی تندگویان 55 231 55 29,772 30,889 31,465 31,609
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 5,000 170 170 35,809 35,809 35,809 35,809
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 2,376 110 39,492 43,441 43,441 43,441
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 880 176 110 39,492 39,492 39,492 39,492
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 300 520 220 27,061 27,061 27,061 27,061
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1,630 230 220 34,018 34,018 34,018 34,018
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 460 0 0 40,831
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 407 407 27,444 27,444 27,444 27,444
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,474 1,474 27,444 27,444 27,444 27,444
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 3,707 2,002 30,472 31,909 32,204 32,555
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 7,020 500 33,656 37,021 37,021 37,021
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 220 4,884 220 33,656 37,021 37,021 37,021
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 66 66 37,713 37,713 37,713 37,713
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 1,310 1,310 41,039 41,039 41,039 41,039
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,408 1,408 1,408 33,980 33,980 33,980 33,980
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 22 704 22 35,543 39,097 39,097 39,097
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 660 924 660 33,656 35,019 35,378 36,229
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 60 300 60 33,656 37,021 37,021 37,021
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 981 80 80 36,707 36,707 36,707 36,707
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 525 8,169 525 33,656 37,021 37,021 37,021
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 902 902 37,569 37,569 37,569 37,569
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 22 22 37,569 37,569 37,569 37,569
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 20 320 20 30,290 33,319 33,319 33,319
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 198 968 198 33,656 35,809 36,585 37,021
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 0 37,241
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 0 35,751
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 0 39,116
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 350 1,260 350 39,395 46,009 46,494 48,009
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 350 910 350 37,498 42,659 43,401 45,359
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,320 308 264 37,713 37,713 37,713 37,713
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 4,587 1,507 29,032 31,118 31,376 31,556
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 50 50 50 29,032 29,032 29,032 29,032
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 160 160 35,809 35,809 35,809 35,809
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 34,018 34,018 34,018 34,018
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,639 1,969 1,639 35,809 35,860 36,004 36,201
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 55 77 55 36,457 36,457 36,585 36,777
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 300 430 300 37,241 37,347 37,551 37,691
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 0 54,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 176 176 37,474 37,292 37,292 37,292
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 1,056 1,056 37,713 37,713 37,713 37,713
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 490 60 60 40,030 40,030 40,030 40,030
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,000 2,030 1,690 41,039 41,039 41,039 41,039
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 600 1,300 600 38,948 39,819 40,224 41,359
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 700 1,320 700 38,948 39,229 39,436 40,319
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 2,222 110 39,492 43,441 43,441 43,441
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 پلی پروپیلن جم 176 220 176 32,333 32,333 32,371 32,433

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 65,500 ریال 1200 1.83% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 65,300 ریال 1100 1.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 1300 1.98% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 64,700 ریال 700 1.08% نمودار و آرشیو
0075 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
020 57,300 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
Lf190 57,000 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,700 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2420h 57,000 ریال 1300 2.28% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 57,000 ریال 1000 1.75% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,800 ریال 900 1.56% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 65,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 76,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 65,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 79,500 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 45,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 43,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,400 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖