معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 9 شهریور 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,810 36,810 36,810 0 36,810 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,668 36,668 36,668 0 36,668 308 308
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 34,398 34,398 34,398 0 34,398 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی 38,343 38,343 38,343 1,012 38,343 110 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 40,258 41,855 42,177 518 38,343 1,404 518
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 38,530 38,894 40,509 2,500 38,410 2,930 2,500
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,410 38,630 39,269 4,400 38,155 5,962 4,400
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 32,516 32,516 32,516 2,002 32,516 2,002 2,002
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 32,405 32,583 33,009 1,408 32,303 2,860 1,408
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 32,306 32,340 32,459 1,188 32,303 1,276 1,188
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 37,499 37,507 37,556 220 37,245 528 220
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 50,170 50,430 51,620 750 42,385 3,270 750
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 45,669 46,048 50,059 750 40,768 2,120 750
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 40,969 40,969 40,969 220 37,245 1,474 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 38,894 38,894 38,894 110 38,894 44 44
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 48,359 48,509 48,659 100 39,577 500 100
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 32,389 32,435 32,689 651 32,303 819 651
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 47,119 47,119 47,119 100 39,577 570 100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,079 28,105 28,259 506 27,433 1,342 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,668 36,668 36,668 1,012 36,668 396 242
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 33,333 33,665 34,114 1,518 31,013 5,368 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر نقدی 34,449 34,519 34,666 286 34,398 374 286
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 51,475 51,475 51,475 100 51,475 50 50
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز نقدی 37,554 37,554 37,554 300 37,554 80 80
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,364 38,535 38,854 518 38,343 605 518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,496 28,504 28,519 792 27,433 3,157 792
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 32,501 32,501 32,501 660 29,547 11,605 660
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 34,398 34,398 34,398 3,000 34,398 260 210
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,066 31,147 31,539 1,518 31,013 1,727 1,518
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,238 49,238 49,238 168 44,762 2,037 168
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,275 40,909 42,177 1,500 38,343 3,960 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,349 39,611 40,709 1,000 38,343 1,850 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,810 36,810 36,810 3,000 36,810 600 500
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید سلف 44,762 44,762 44,762 1,008 44,762 272 272
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,245 37,245 37,245 200 37,245 120 80
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,398 34,398 34,398 0 34,398 180 180
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,343 38,343 38,343 2,420 38,343 990 616
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,810 36,810 36,810 0 36,810 2,500 2,500
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 37,245 37,245 37,245 0 37,245 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,343 38,343 38,343 0 38,343 506 506
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,343 38,343 38,343 0 38,343 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,668 36,668 36,668 0 36,668 484 484
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 51,475 51,475 51,475 0 51,475 50 50
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 37,554 37,554 37,554 0 37,554 40 40

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 68,800 ریال 1300 1.89% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 58,600 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
Lf190 58,300 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -900 1.6% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,300 ریال -700 1.32% نمودار و آرشیو
2420h 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,600 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,000 ریال -600 1.02% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,600 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 4400 5.09% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 1000 1.31% نمودار و آرشیو
1551 72,600 ریال 1100 1.52% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال -3000 3.7% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖