پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 9 شهریور 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,810 36,810 36,810 0 36,810 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,668 36,668 36,668 0 36,668 308 308
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 34,398 34,398 34,398 0 34,398 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی 38,343 38,343 38,343 1,012 38,343 110 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 40,258 41,855 42,177 518 38,343 1,404 518
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 38,530 38,894 40,509 2,500 38,410 2,930 2,500
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,410 38,630 39,269 4,400 38,155 5,962 4,400
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 32,516 32,516 32,516 2,002 32,516 2,002 2,002
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 32,405 32,583 33,009 1,408 32,303 2,860 1,408
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 32,306 32,340 32,459 1,188 32,303 1,276 1,188
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 37,499 37,507 37,556 220 37,245 528 220
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 50,170 50,430 51,620 750 42,385 3,270 750
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 45,669 46,048 50,059 750 40,768 2,120 750
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 40,969 40,969 40,969 220 37,245 1,474 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 38,894 38,894 38,894 110 38,894 44 44
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 48,359 48,509 48,659 100 39,577 500 100
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 32,389 32,435 32,689 651 32,303 819 651
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 47,119 47,119 47,119 100 39,577 570 100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,079 28,105 28,259 506 27,433 1,342 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,668 36,668 36,668 1,012 36,668 396 242
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 33,333 33,665 34,114 1,518 31,013 5,368 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر نقدی 34,449 34,519 34,666 286 34,398 374 286
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 51,475 51,475 51,475 100 51,475 50 50
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز نقدی 37,554 37,554 37,554 300 37,554 80 80
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,364 38,535 38,854 518 38,343 605 518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,496 28,504 28,519 792 27,433 3,157 792
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 32,501 32,501 32,501 660 29,547 11,605 660
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 34,398 34,398 34,398 3,000 34,398 260 210
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,066 31,147 31,539 1,518 31,013 1,727 1,518
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,238 49,238 49,238 168 44,762 2,037 168
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,275 40,909 42,177 1,500 38,343 3,960 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,349 39,611 40,709 1,000 38,343 1,850 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,810 36,810 36,810 3,000 36,810 600 500
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید سلف 44,762 44,762 44,762 1,008 44,762 272 272
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,245 37,245 37,245 200 37,245 120 80
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,398 34,398 34,398 0 34,398 180 180
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,343 38,343 38,343 2,420 38,343 990 616
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,810 36,810 36,810 0 36,810 2,500 2,500
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 37,245 37,245 37,245 0 37,245 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,343 38,343 38,343 0 38,343 506 506
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,343 38,343 38,343 0 38,343 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,668 36,668 36,668 0 36,668 484 484
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 51,475 51,475 51,475 0 51,475 50 50
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 37,554 37,554 37,554 0 37,554 40 40

قیمت مواداولیه؛ ۳ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,300 ریال 400 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,700 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,200 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
5110 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,400 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,650 ریال 250 0.62% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 42,300 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
C30s 43,000 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 59,200 ریال 2600 4.39% نمودار و آرشیو
1540 49,500 ریال 1000 2.02% نمودار و آرشیو
781 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
785 40,000 ریال -1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
825 40,900 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 53,500 ریال 4500 8.41% نمودار و آرشیو
R60 49,900 ریال 400 0.8% نمودار و آرشیو
548R 43,500 ریال -14500 25% نمودار و آرشیو
RP340 44,200 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 45,500 ریال -700 1.52% نمودار و آرشیو
MR230 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 46,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,600 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,600 ریال 200 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,200 ریال -200 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
510L Arak 42,600 ریال 400 0.94% نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 57,500 ریال 8500 14.78% نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
R200 56,000 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 42,300 ریال 1500 3.55% نمودار و آرشیو
Hi500 40,200 ریال 1200 2.99% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 49,000 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو