تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 23 شهریور ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 700 3,680 700 40,116 42,100 42,550 43,500
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 40 540 40 36,104 39,714 39,714 39,714
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 770 308 37,685 37,685 37,685 37,685
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 0 198 198 37,685 37,685 37,685 37,685
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 2,024 3,806 2,024 37,387 37,788 38,144 39,631
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 1,440 456 336 37,387 37,387 37,387 37,387
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 0 336 336 37,387 37,387 37,387 37,387
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 5,654 1,518 36,934 37,800 38,028 38,900
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 180 180 37,870 37,870 37,870 37,870
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی شازند 50 680 50 34,083 37,011 37,011 37,011
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 0 80 80 37,870 37,870 37,870 37,870
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 220 22 0 33,885 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 50 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 440 374 198 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 50 0 0 33,885 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 0 242 242 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 990 132 110 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 460 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی 42 0 0 35,714 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 336 21 21 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 252 0 0 36,139 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 0 63 63 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,518 616 528 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 60 0 0 33,885 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 0 264 264 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,210 220 220 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 22 22 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 880 110 110 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 330 44 30,497 32,689 32,689 32,689
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 50 550 50 18,637 20,500 20,500 20,500
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 0 66 66 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 0 44 44 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 100 0 0 31,885 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 120 60 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 1,512 21 21 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 500 80 80 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 300 340 300 33,885 33,910 33,954 33,999
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 0 40 40 33,885 33,885 33,885 33,885

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,850 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,700 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -550 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,200 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,900 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,700 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,600 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,200 ریال -250 0.44% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,200 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,800 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2500 2.94% نمودار و آرشیو
10417 84,500 ریال 2500 2.96% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -1200 2.55% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال -1300 2.21% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,000 ریال 2500 3.01% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,200 ریال 400 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 300 0.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال -1000 1.69% نمودار و آرشیو
EPS 400 59,000 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 3000 3.57% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
J740 70,500 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,500 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 58,000 ریال نمودار و آرشیو