معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 23 شهریور ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 700 3,680 700 40,116 42,100 42,550 43,500
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 40 540 40 36,104 39,714 39,714 39,714
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 770 308 37,685 37,685 37,685 37,685
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 0 198 198 37,685 37,685 37,685 37,685
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 2,024 3,806 2,024 37,387 37,788 38,144 39,631
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 1,440 456 336 37,387 37,387 37,387 37,387
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 0 336 336 37,387 37,387 37,387 37,387
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 5,654 1,518 36,934 37,800 38,028 38,900
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 180 180 37,870 37,870 37,870 37,870
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی شازند 50 680 50 34,083 37,011 37,011 37,011
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 0 80 80 37,870 37,870 37,870 37,870
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 220 22 0 33,885 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 50 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 440 374 198 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 50 0 0 33,885 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 0 242 242 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 990 132 110 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 460 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی 42 0 0 35,714 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 336 21 21 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 252 0 0 36,139 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 0 63 63 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,518 616 528 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 60 0 0 33,885 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 0 264 264 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,210 220 220 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 22 22 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 880 110 110 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 330 44 30,497 32,689 32,689 32,689
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 50 550 50 18,637 20,500 20,500 20,500
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 0 66 66 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 0 44 44 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 100 0 0 31,885 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 120 60 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 1,512 21 21 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 500 80 80 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 300 340 300 33,885 33,910 33,954 33,999
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 0 40 40 33,885 33,885 33,885 33,885

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖