تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 23 شهریور ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 700 3,680 700 40,116 42,100 42,550 43,500
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 40 540 40 36,104 39,714 39,714 39,714
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 770 308 37,685 37,685 37,685 37,685
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 0 198 198 37,685 37,685 37,685 37,685
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 2,024 3,806 2,024 37,387 37,788 38,144 39,631
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 1,440 456 336 37,387 37,387 37,387 37,387
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 0 336 336 37,387 37,387 37,387 37,387
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 5,654 1,518 36,934 37,800 38,028 38,900
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 180 180 37,870 37,870 37,870 37,870
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی شازند 50 680 50 34,083 37,011 37,011 37,011
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 0 80 80 37,870 37,870 37,870 37,870
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 220 22 0 33,885 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 50 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 440 374 198 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 50 0 0 33,885 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 0 242 242 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 990 132 110 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 460 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی 42 0 0 35,714 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 336 21 21 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 252 0 0 36,139 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 0 63 63 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,518 616 528 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 60 0 0 33,885 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 0 264 264 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,210 220 220 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 22 22 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 880 110 110 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 330 44 30,497 32,689 32,689 32,689
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 50 550 50 18,637 20,500 20,500 20,500
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 0 66 66 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 0 44 44 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 100 0 0 31,885 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 120 60 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 1,512 21 21 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 500 80 80 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 300 340 300 33,885 33,910 33,954 33,999
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 0 40 40 33,885 33,885 33,885 33,885

قیمت مواداولیه؛ ۲ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,150 ریال -550 1.35% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,200 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 41,200 ریال -400 0.96% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,700 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
5110 45,300 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,800 ریال -380 0.9% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 50,600 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 47,900 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
Lf190 48,700 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
52518 39,000 ریال -500 1.27% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,400 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
2420h 49,000 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,400 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD 44,200 ریال -800 1.78% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 50,800 ریال 700 1.38% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 50,700 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
C30s 47,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,100 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,700 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
1540 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
1551 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
781 42,300 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,900 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak 46,900 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
552R Maroun 46,900 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
510L Jam 46,700 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 50,800 ریال -500 0.97% نمودار و آرشیو
RP340 50,200 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,500 ریال 1700 2.25% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 76,000 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖