عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ روز سه شنبه 13 مهر 1395
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 49,334 300 0 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 44,895 294 0 پالت فلزی نقدی سلف 1395/08/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 48,367 300 0 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 48,367 504 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 52,026 100 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 61,074 100 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 29,505 1,408 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 30,968 2,420 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 30,968 1,430 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 28,149 1,320 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 28,149 880 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/11
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 40,251 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 37,979 550 4,950 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 37,979 1,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 39,574 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 39,574 990 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 39,574 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 39,574 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 42,344 410 0 سایر نقدی نقدی 1395/07/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 39,574 1,015 0 سایر نقدی نقدی 1395/07/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 42,344 440 572 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 39,574 440 3,960 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 37,566 300 2,300 کیسه نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 37,485 1,500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 37,083 3,000 0 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری سلف 1395/07/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37,083 480 480 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 40,222 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 36,235 700 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 36,913 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 36,913 154 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 36,913 770 396 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 40,187 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/18
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 40,187 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/18
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 39,016 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 48,500 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 48,500 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 44,500 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 44,500 50 0 کیسه نقدی نقدی 1395/07/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 41,000 100 0 کیسه نقدی نقدی 1395/07/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 41,213 400 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 41,213 300 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/04
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 44,450 100 0 کیسه نقدی نقدی 1395/07/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 42,447 400 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 42,447 300 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/04
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 51,336 302 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 37,566 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 37,566 990 0 پالت چوبی نقدی سلف 1395/08/09
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 38,243 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 32,587 651 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/18
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 34,281 700 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 31,280 66 242 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 28,963 308 1,694 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 28,963 330 2,486 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 28,963 300 900 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 28,963 300 1,700 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/01
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 31,860 600 0 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/27

قیمت مواداولیه؛ ۲۵ مهر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 48,400 ریال 250 0.52% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 48,550 ریال -150 0.31% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,900 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 48,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
5110 48,650 ریال -350 0.71% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 48,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 46,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 52,650 ریال -250 0.47% نمودار و آرشیو
020 52,200 ریال -500 0.95% نمودار و آرشیو
Lf190 53,650 ریال -50 0.09% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 52,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 51,900 ریال -300 0.57% نمودار و آرشیو
2102 51,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 51,900 ریال 1100 2.12% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 48,800 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 63,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 63,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
C30s 51,000 ریال 600 1.18% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,200 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 64,200 ریال -400 0.62% نمودار و آرشیو
1551 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 52,600 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
785 52,100 ریال نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 73,000 ریال 3000 4.11% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,400 ریال 400 0.81% نمودار و آرشیو
552R Maroun 49,400 ریال 400 0.81% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 67,000 ریال -1500 2.19% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 55,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 61,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 59,100 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,500 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 41,300 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,500 ریال -300 0.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,300 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖