معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 10 ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 473 451 24,620 24,620 24,620 24,620
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 110 110 24,620 24,620 24,620 24,620
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,600 550 550 24,620 24,620 24,620 24,620
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 20 20 24,620 24,620 24,620 24,620
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 300 220 220 27,082 27,082 27,082 27,082
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی آبادان 3,000 0 0 25,851 0 0 0
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 3,140 200 27,082 29,790 29,790 29,790
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,376 66 66 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 946 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 594 1,188 594 22,158 22,458 22,927 23,355
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 150 110 110 19,204 19,204 19,204 19,204
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 23,389 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,500 280 280 24,005 24,005 24,005 24,005
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 0 40 40 19,204 19,204 19,204 19,204
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,000 690 370 42,359 42,359 42,359 42,359
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 540 540 42,359 42,359 42,359 42,359
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 1,760 1,012 42,359 42,700 42,938 43,061
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 33 143 33 38,123 40,129 40,129 40,129
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 0 41,273 0 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 264 44 22 39,045 39,045 39,045 39,045
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 144 672 144 35,141 37,219 37,296 37,333
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 154 682 154 35,141 37,419 37,468 37,555
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 242 5,940 242 31,236 34,359 34,359 34,359
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 22 22 39,045 39,045 39,045 39,045
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 308 209 39,045 39,045 39,045 39,045
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 88 88 39,045 39,045 39,045 39,045
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 0 39,045 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 430 0 0 37,774 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 60 60 37,774 37,774 37,774 37,774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 209 209 37,774 37,774 37,774 37,774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 0 38,409 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 220 352 220 33,997 34,512 34,629 34,900
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 2 پتروشیمی جم 132 2,860 132 30,219 33,240 33,240 33,240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 37,774 37,774 37,774 37,774
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 154 1,067 154 30,924 34,016 34,016 34,016
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 110 6,215 110 30,924 34,016 34,016 34,016
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 1,440 312 264 38,655 38,655 38,655 38,655
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 24 24 38,655 38,655 38,655 38,655
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 50 50 39,285 39,285 39,285 39,285
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 0 39,285 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 0 39,285 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 660 44 44 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 340 2,420 340 34,873 37,380 37,610 37,890
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 44 44 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 1,150 500 38,748 39,469 39,924 41,222
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,740 1,000 38,748 39,119 39,281 39,929
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 352 352 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 44 44 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 22 0 38,748 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 172 108 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 86 86 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 21 21 38,748 38,748 38,748 38,748
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,000 540 500 39,385 39,385 39,385 39,385
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 60 60 39,385 39,385 39,385 39,385
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 110 0 0 40,603 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 0 40,768 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 0 36,543 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 0 36,691 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 0 35,357 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 40 40 39,385 39,385 39,385 39,385
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 1,177 836 29,644 29,644 29,644 29,644
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 33 33 29,644 29,644 29,644 29,644
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 0 29,644 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,749 1,507 31,115 31,129 31,205 31,369
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 726 154 154 31,115 31,115 31,115 31,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 31,115 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 66 66 31,115 31,115 31,115 31,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 132 132 29,644 29,644 29,644 29,644
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 2,134 1,001 28,088 28,289 28,598 29,351
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 440 440 28,088 28,088 28,088 28,088
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,408 1,408 28,088 28,088 28,088 28,088
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 462 462 28,088 28,088 28,088 28,088
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 300 0 0 41,457 0 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 240 240 44,475 44,475 44,475 44,475
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 0 0 38,916 0 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 550 0 0 37,380 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 220 0 0 42,781 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 44 44 42,781 42,781 42,781 42,781
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 880 0 0 42,781 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,518 44 44 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 1,012 22 22 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,012 22 22 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی HP550J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 37,063 37,063 37,063 37,063
پلی پروپیلن نساجی ZH510L(مچینگ) نوید زرشیمی 0 21 21 37,063 37,063 37,063 37,063
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 0 0 36,193 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 0 0 36,193 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 0 38,860 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 0 34,842 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 0 0 34,842 0 0 0

قیمت مواداولیه؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 48,500 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 48,600 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,050 ریال 150 0.31% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
5110 48,600 ریال -50 0.1% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 46,250 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 150 0.28% نمودار و آرشیو
020 52,250 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
Lf190 53,200 ریال -450 0.84% نمودار و آرشیو
52518 45,900 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 51,600 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
2102 51,500 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 51,500 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 51,400 ریال 400 0.78% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,100 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 63,100 ریال -1100 1.71% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 52,400 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 49,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,600 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,400 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
RP340 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 55,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,400 ریال -100 0.11% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 41,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 91,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖