معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 2 بهمن ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 87,200 87,200 87,200 87,200 0 9 9
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 119,200 119,200 119,200 119,200 0 4 4
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 47,491 49,050 49,223 49,519 800 1,760 800
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 47,491 47,491 47,491 47,491 2,016 240 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 47,491 47,491 47,491 47,491 0 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 50,183 51,288 51,534 52,119 960 1,824 960
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 47,101 47,101 47,101 47,101 240 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 46,267 46,267 46,267 46,267 240 192 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 46,267 46,267 46,267 46,267 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 50,663 50,663 50,663 50,663 1,320 1,276 1,276
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی 60,582 62,955 63,321 63,709 400 1,420 400
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 59,163 62,302 62,609 63,211 2,530 5,016 2,530
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 63,782 64,339 65,066 67,777 2,000 2,940 2,000
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 53,331 54,388 54,429 54,619 330 660 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 53,331 55,359 55,580 56,927 330 1,122 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 54,416 55,289 55,289 55,289 110 286 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم سلف 56,043 56,043 56,043 56,043 220 176 176
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 56,043 56,043 56,043 56,043 0 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 53,331 53,332 53,333 53,339 132 176 132
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 50,119 52,841 53,178 53,329 126 273 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 54,583 54,909 55,059 55,209 88 132 88
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 47,824 52,602 52,606 52,610 1,008 1,827 1,008
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند نقدی 45,985 50,583 50,583 50,583 50 270 50
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 47,407 52,147 52,147 52,147 198 2,068 198
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 47,407 52,147 52,147 52,147 1,656 10,176 1,656
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 47,407 52,147 52,147 52,147 700 2,120 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 47,407 52,147 52,147 52,147 1,100 3,432 1,100
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 47,407 52,147 52,147 52,147 546 1,974 546
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 47,407 52,147 52,147 52,147 903 5,166 903
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 47,407 52,147 52,147 52,147 440 1,364 440
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 47,407 52,147 52,147 52,147 400 1,060 400
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 47,407 52,147 52,147 52,147 704 2,442 704
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 47,407 52,147 52,147 52,147 189 1,239 189

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖