معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۷.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 25 مهرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 56,081 56,081 56,081 56,081 399 357 357
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 59,759 59,759 59,759 59,759 500 200 200
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 82,406 82,406 82,406 82,406 100 50 30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 41,722 45,894 45,894 45,894 814 5,357 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 41,722 45,894 45,894 45,894 1,298 8,789 1,298
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 42,489 45,558 46,069 46,737 2,618 6,017 2,618
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 44,145 45,100 45,245 45,389 176 286 176
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 42,853 44,488 45,064 45,862 198 429 198
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,132 46,255 46,489 46,888 1,100 2,530 1,100
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 43,132 43,700 43,820 44,255 1,000 1,660 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 43,132 43,589 43,845 44,539 480 888 480
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 46,797 46,929 47,072 47,559 2,000 2,520 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,797 46,797 46,797 46,797 1,320 726 682
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 46,797 46,797 46,797 46,797 0 220 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 46,797 46,797 46,797 46,797 2,000 2,060 1,640
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 46,797 46,797 46,797 46,797 0 360 360
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 51,476 51,476 51,476 51,476 302 65 65
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 46,797 46,797 46,797 46,797 1,015 130 86
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 50,203 56,231 56,724 57,529 2,000 5,400 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 47,552 55,895 56,432 57,609 1,500 3,920 1,500
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 40,237 41,389 41,477 41,609 55 198 55
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 40,237 40,969 41,062 42,229 3,003 5,478 3,003
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 40,237 40,922 41,023 41,771 2,000 3,620 2,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 42,048 42,048 42,048 42,048 900 800 760
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 42,048 42,048 42,048 42,048 0 20 20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم سلف 43,589 43,589 43,589 43,589 2,002 264 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 43,589 43,589 43,589 43,589 0 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 43,589 43,589 43,589 43,589 1,617 1,595 1,243
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 43,589 43,589 43,589 43,589 0 374 374
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,589 43,589 43,589 43,589 1,320 330 264
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 43,589 43,589 43,589 43,589 0 22 22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 55,556 55,556 55,738 56,500 150 200 150
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 55,556 55,609 55,635 55,659 150 180 150
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 53,983 53,983 53,983 53,983 100 40 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 55,987 55,987 55,987 55,987 1,000 690 630
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 55,987 55,987 55,987 55,987 0 60 60
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 58,273 58,273 58,273 58,273 1,000 770 690
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 66,064 66,064 66,064 66,064 399 105 105
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 47,721 52,493 52,493 52,493 55 539 55
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 51,058 51,058 51,058 51,058 110 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 48,859 53,744 53,744 53,744 110 7,348 110
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 42,715 43,888 43,982 44,049 2,002 2,552 2,002
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 42,336 45,231 45,304 45,666 210 861 210
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 42,336 45,559 45,595 45,959 440 1,628 440
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 42,336 44,459 44,655 45,111 700 2,100 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 42,336 44,788 44,824 45,009 220 1,056 220
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 44,232 45,239 45,239 45,239 220 418 220
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 42,336 44,150 44,352 44,800 300 1,060 300
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 38,395 38,395 38,395 38,395 220 44 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 39,106 39,888 39,926 40,119 500 1,080 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 35,551 35,551 35,551 35,551 0 308 308
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 35,551 35,551 35,551 35,551 3,498 3,278 2,596
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 35,551 35,551 35,551 35,551 840 1,020 840

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖