معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 10 اسفندماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین خوزستان نقدی 63,200 63,200 63,200 63,200 35 22 22
اپوکسی رزین مایع E06 SPL خوزستان نقدی 73,200 80,520 80,520 80,520 35 75 35
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام نقدی 90,072 90,072 90,072 90,072 200 100 100
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام نقدی 102,377 102,377 102,377 102,377 1,622 410 410
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی قائد بصیر نقدی 81,878 81,878 81,878 81,878 60 60 60
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان نقدی 39,161 39,161 39,161 39,161 1,518 154 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 تندگویان نقدی 37,986 37,986 37,986 37,986 2,002 77 77
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان نقدی 41,094 41,094 41,094 41,094 506 132 132
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان نقدی 39,881 39,881 39,881 39,881 3,014 1,067 1,067
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان نقدی 37,110 37,110 37,110 37,110 792 33 33
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان نقدی 35,996 35,996 35,996 35,996 2,464 484 484
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر نقدی 42,742 42,742 42,742 42,742 2,200 840 800
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تبریز نقدی 42,742 42,742 42,742 42,742 200 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شازند نقدی (مچینگ) 42,742 42,742 42,742 42,742 0 80 80
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA جم نقدی 42,742 42,742 42,742 42,742 1,012 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام سلف 46,808 46,808 46,808 46,808 1,000 350 350
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام نقدی 46,808 46,808 46,808 46,808 2,000 80 80
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر نقدی 46,808 46,808 46,808 46,808 550 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر سلف 42,713 45,279 46,100 47,697 2,800 4,100 2,800
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام نقدی 40,677 40,677 40,677 40,677 1,500 270 270
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم نقدی 40,677 40,677 40,677 40,677 1,012 121 121
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 40,677 40,677 40,677 40,677 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم نقدی 46,447 46,447 46,447 46,447 110 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم نقدی 40,040 40,040 40,040 40,040 3,003 297 297
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 بندرامام نقدی 40,040 40,040 40,040 40,040 3,000 60 60
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز نقدی 41,842 41,842 41,842 41,842 600 500 440
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام نقدی 40,767 40,767 40,767 40,767 1,012 44 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر نقدی 40,767 40,767 40,767 40,767 2,200 198 110
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز نقدی 62,076 62,076 62,076 62,076 200 50 50
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز نقدی 60,319 60,319 60,319 60,319 50 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز نقدی 56,267 56,267 56,267 56,267 600 40 40
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز نقدی 58,892 58,892 58,892 58,892 600 180 90
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,243 44,059 44,437 44,602 220 1,540 220
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,326 43,326 43,326 43,326 330 242 132
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پلی نار نقدی 37,116 40,827 40,827 40,827 210 7,686 210
پلی وینیل کلراید E6834 اروند سلف 37,187 44,624 44,624 44,624 220 3,124 220
پلی وینیل کلراید S57 آبادان نقدی 37,875 37,875 37,875 37,875 1,000 500 180
پلی وینیل کلراید S60 بندرامام نقدی 36,154 36,154 36,154 36,154 990 418 22
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی 34,432 34,432 34,432 34,432 400 240 60
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی 34,432 34,432 34,432 34,432 4,994 2,178 1,650
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام سلف 34,432 34,432 34,432 34,432 2,992 990 616
پلی وینیل کلراید S65 غدیر سلف 34,432 34,444 34,511 34,550 500 740 500
پلی وینیل کلراید S65 غدیر نقدی 34,432 34,777 34,862 35,019 500 1,080 500
پلی وینیل کلراید S70 بندرامام نقدی 37,875 37,875 37,875 37,875 2,992 132 132

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖