تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 25 خرداد 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت قیمت پایانی بیشترین قیمت عرضه قیمت پایه تقاضا حجم معامله
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 31,453 31,453 31,453 500 31,453 240 180
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 40,509 40,612 41,013 1,500 39,390 3,380 1,500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 36,076 36,076 36,076 960 36,076 336 336
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی 36,406 36,406 36,406 240 36,406 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,534 36,697 37,339 1,100 35,764 1,936 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,859 38,079 38,877 1,000 36,156 2,690 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 36,076 36,076 36,076 3,500 36,076 710 710
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند نقدی 32,768 32,768 32,768 200 32,768 60 60
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,153 41,153 41,153 2,292 41,153 60 60
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 34,395 34,395 34,395 1,012 34,395 44 44
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند سلف 33,447 33,447 33,448 2,000 33,447 2,020 2,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم نقدی 34,395 34,395 34,395 110 34,395 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 35,764 35,764 35,764 506 35,764 110 88
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 46,209 46,785 49,309 700 42,844 2,390 700
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 31,453 31,453 31,453 0 31,453 21 21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,076 36,076 36,076 0 36,076 120 120
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 36,076 36,076 36,076 0 36,076 870 870
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 35,764 35,764 35,764 0 35,764 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 33,039 33,039 33,039 1,012 30,036 21,274 1,012
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 42,069 42,222 42,696 600 41,596 1,100 600
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 42,209 42,399 42,559 100 38,143 200 100
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال سلف 31,453 31,453 31,453 651 31,453 126 126
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 38,143 38,143 38,143 100 38,143 90 90
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,251 27,251 27,251 1,518 27,251 1,518 1,518
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 37,395 37,395 37,395 50 37,395 20 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 39,136 39,136 39,136 220 39,136 22 22
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار سلف 31,453 31,453 31,453 1,512 31,453 273 210
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,251 27,251 27,251 1,518 27,251 1,518 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 34,970 34,970 34,970 198 31,791 1,034 198
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,424 37,424 37,424 110 36,814 286 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,059 37,334 38,222 1,584 36,156 3,212 1,584
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 33,234 33,995 34,970 616 31,791 1,166 616
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 38,143 38,143 38,143 0 38,143 10 10
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,329 36,454 36,865 1,584 35,764 3,080 1,584
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 32,055 32,055 32,055 176 29,141 3,542 176
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 28,359 28,791 29,222 600 27,224 1,020 600
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,945 44,945 44,945 581 44,945 70 70
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 27,574 28,232 29,120 600 27,224 820 600
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 31,453 31,453 31,453 2,002 31,453 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,801 38,992 39,313 1,000 36,156 3,200 1,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 34,678 34,678 34,678 1,518 31,526 11,704 1,518
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 31,453 31,453 31,453 1,188 31,453 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,373 37,373 37,373 550 37,373 44 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 37,373 37,373 37,373 660 37,373 418 330
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,859 37,938 38,149 4,004 37,749 4,686 4,004
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 34,395 34,395 34,395 0 34,395 11 11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,152 32,410 32,673 506 24,749 2,970 506
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,900 32,086 32,222 200 24,749 1,260 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,109 32,366 32,752 2,000 24,749 5,980 2,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 29,579 29,994 31,709 5,016 24,749 11,682 5,016
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 45,761 46,158 47,059 400 35,424 980 400
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 35,107 35,107 35,107 1,000 35,107 440 400
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 38,351 38,351 38,351 1,500 38,351 1,120 1,040
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 35,107 35,107 35,107 0 35,107 600 600
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,351 38,351 38,351 0 38,351 460 460
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 31,453 31,453 31,453 0 31,453 320 320
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 37,373 37,373 37,373 0 37,373 242 242
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال سلف (مچینگ) 31,453 31,453 31,453 0 31,453 42 42
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 37,395 37,395 37,395 0 37,395 20 20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار سلف (مچینگ) 31,453 31,453 31,453 0 31,453 105 105
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 31,453 31,453 31,453 0 31,453 88 88
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 31,453 31,453 31,453 0 31,453 286 286

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖