معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 3 اسفندماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی 73,200 74,555 74,790 75,209 35 66 35
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 94,813 94,813 94,813 94,813 403 282 282
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 81,878 81,878 81,878 81,878 200 200 200
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,881 39,881 39,881 39,881 3,014 1,045 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,110 37,110 37,110 37,110 506 253 253
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,742 42,750 42,824 43,041 2,110 2,480 2,110
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 44,077 44,077 44,077 44,077 1,012 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 51,489 52,059 53,129 55,109 220 572 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,808 46,808 46,808 46,808 2,000 1,550 1,340
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 46,808 0 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 46,808 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,808 46,808 46,808 46,808 1,320 418 418
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 46,808 0 180 180
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,808 46,808 46,808 46,808 3,000 830 710
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 46,808 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,808 46,808 46,808 46,808 330 110 88
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 42,713 48,711 49,278 50,350 3,000 5,900 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,677 40,677 40,677 40,677 3,000 1,340 1,320
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,677 40,677 40,677 40,677 0 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 40,677 40,677 40,677 40,677 2,024 616 616
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,677 40,677 40,677 40,677 0 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 40,677 40,677 40,677 40,677 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 40,040 40,040 40,040 40,040 2,002 1,507 1,463
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,040 40,040 40,040 40,040 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,040 40,040 40,040 40,040 3,000 340 340
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,842 41,846 41,885 41,948 600 630 600
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 40,767 40,767 40,767 40,767 2,024 308 286
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 40,767 40,767 40,767 40,767 1,012 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 40,767 40,767 40,767 40,767 2,200 396 374
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 40,767 40,767 40,767 40,767 1,320 220 198
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 56,267 56,267 56,267 56,267 600 110 110
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 58,892 58,892 58,892 58,892 600 300 280
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 117,052 117,052 117,052 117,052 202 202 202
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,243 42,243 42,243 42,243 220 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 42,243 43,269 43,621 44,759 440 990 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,243 44,559 45,203 45,899 660 1,628 660
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 45,420 45,420 45,420 45,420 330 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,326 43,859 44,149 45,320 660 1,452 660
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 37,116 40,827 40,827 40,827 1,260 13,902 1,260
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 37,116 40,827 40,827 40,827 880 13,772 880
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 37,116 40,827 40,827 40,827 1,012 7,216 1,012
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار نقدی 37,116 40,827 40,827 40,827 252 2,016 252
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 37,187 44,624 44,624 44,624 220 2,596 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,432 34,432 34,432 34,432 4,994 5,038 3,740
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,432 34,432 34,432 34,432 400 420 80
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,432 34,432 34,432 34,432 0 264 264
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 34,432 34,432 34,432 34,432 2,992 2,794 1,914
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,875 37,875 37,875 37,875 2,992 154 88

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖