معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 3 اسفندماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی 73,200 74,555 74,790 75,209 35 66 35
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 94,813 94,813 94,813 94,813 403 282 282
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 81,878 81,878 81,878 81,878 200 200 200
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,881 39,881 39,881 39,881 3,014 1,045 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,110 37,110 37,110 37,110 506 253 253
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,742 42,750 42,824 43,041 2,110 2,480 2,110
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 44,077 44,077 44,077 44,077 1,012 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 51,489 52,059 53,129 55,109 220 572 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,808 46,808 46,808 46,808 2,000 1,550 1,340
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 46,808 0 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 46,808 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,808 46,808 46,808 46,808 1,320 418 418
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 46,808 0 180 180
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,808 46,808 46,808 46,808 3,000 830 710
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 46,808 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,808 46,808 46,808 46,808 330 110 88
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 42,713 48,711 49,278 50,350 3,000 5,900 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,677 40,677 40,677 40,677 3,000 1,340 1,320
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,677 40,677 40,677 40,677 0 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 40,677 40,677 40,677 40,677 2,024 616 616
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,677 40,677 40,677 40,677 0 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 40,677 40,677 40,677 40,677 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 40,040 40,040 40,040 40,040 2,002 1,507 1,463
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,040 40,040 40,040 40,040 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,040 40,040 40,040 40,040 3,000 340 340
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,842 41,846 41,885 41,948 600 630 600
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 40,767 40,767 40,767 40,767 2,024 308 286
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 40,767 40,767 40,767 40,767 1,012 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 40,767 40,767 40,767 40,767 2,200 396 374
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 40,767 40,767 40,767 40,767 1,320 220 198
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 56,267 56,267 56,267 56,267 600 110 110
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 58,892 58,892 58,892 58,892 600 300 280
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 117,052 117,052 117,052 117,052 202 202 202
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,243 42,243 42,243 42,243 220 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 42,243 43,269 43,621 44,759 440 990 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,243 44,559 45,203 45,899 660 1,628 660
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 45,420 45,420 45,420 45,420 330 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,326 43,859 44,149 45,320 660 1,452 660
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 37,116 40,827 40,827 40,827 1,260 13,902 1,260
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 37,116 40,827 40,827 40,827 880 13,772 880
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 37,116 40,827 40,827 40,827 1,012 7,216 1,012
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار نقدی 37,116 40,827 40,827 40,827 252 2,016 252
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 37,187 44,624 44,624 44,624 220 2,596 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,432 34,432 34,432 34,432 4,994 5,038 3,740
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,432 34,432 34,432 34,432 400 420 80
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,432 34,432 34,432 34,432 0 264 264
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 34,432 34,432 34,432 34,432 2,992 2,794 1,914
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,875 37,875 37,875 37,875 2,992 154 88

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖