تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 17 شهریور ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 20 20 54,000 54,000 54,000 54,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 2,178 990 23,429 23,739 23,877 24,608
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 990 500 23,429 23,670 24,201 24,911
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 40 20 23,195 25,514 25,514 25,514
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 50 0 0 23,195 0 0 0
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 260 200 25,772 25,795 25,816 25,872
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 7,520 200 25,772 28,349 28,349 28,349
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,376 66 66 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 1,012 66 66 22,500 22,500 22,500 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 660 2,068 660 21,086 22,686 22,720 23,194
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 160 380 160 18,274 18,444 18,695 19,333
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 22,258 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,500 1,420 1,420 22,843 22,843 22,843 22,843
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 80 80 22,843 22,843 22,843 22,843
پلی بوتادین رابر 1220(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 105 105 35,739 35,739 35,739 35,739
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,550 390 150 41,246 41,246 41,246 41,246
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 0 585 585 41,246 41,246 41,246 41,246
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 1,254 506 41,246 41,996 42,392 42,666
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 110 44 0 40,271 0 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,200 2,280 1,200 40,116 40,599 40,815 41,324
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 154 154 37,685 37,685 37,685 37,685
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 264 264 37,685 37,685 37,685 37,685
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 1,034 748 37,685 37,685 37,685 37,685
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 462 462 37,685 37,685 37,685 37,685
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 902 0 0 37,685 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 430 0 0 36,288 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 140 140 36,288 36,288 36,288 36,288
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 700 20 20 36,932 36,932 36,932 36,932
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 50 50 36,288 36,288 36,288 36,288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 528 308 36,288 36,288 36,288 36,288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 44 44 36,932 36,932 36,932 36,932
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 682 682 36,288 36,288 36,288 36,288
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 66 3,201 66 29,910 32,901 32,901 32,901
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 72 72 38,655 38,655 38,655 38,655
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 170 170 37,739 37,739 37,739 37,739
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 0 37,739 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 0 36,984 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 3,014 1,672 726 36,934 36,934 36,934 36,934
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 300 3,000 300 33,241 36,069 36,187 36,565
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 2,288 2,288 36,934 36,934 36,934 36,934
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 700 2,280 700 36,934 38,075 38,321 38,999
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,720 1,000 36,934 37,666 37,876 38,359
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 814 660 36,934 36,934 36,934 36,934
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 858 858 36,934 36,934 36,934 36,934
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 345 302 36,934 36,934 36,934 36,934
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 129 108 36,934 36,934 36,934 36,934
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 712 712 36,934 36,934 36,934 36,934
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 0 388 388 36,934 36,934 36,934 36,934
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 1,500 3,120 1,500 39,041 39,091 39,270 40,213
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 500 60 60 37,651 37,651 37,651 37,651
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 550 132 132 38,295 38,295 38,295 38,295
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 0 22 22 38,295 38,295 38,295 38,295
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 110 22 22 38,260 38,260 38,260 38,260
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 0 39,208 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 88 88 35,137 35,137 35,137 35,137
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 220 44 44 35,287 35,287 35,287 35,287
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 0 33,965 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 0 132 132 35,137 35,137 35,137 35,137
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 0 176 176 35,287 35,287 35,287 35,287
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 240 240 37,870 37,870 37,870 37,870
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 540 540 37,870 37,870 37,870 37,870
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 2,431 1,507 29,329 29,552 29,676 29,999
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 594 66 66 29,329 29,329 29,329 29,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,386 198 198 29,329 29,329 29,329 29,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 319 66 44 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,375 1,518 1,375 30,784 30,784 30,847 30,934
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 814 275 275 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 0 308 308 29,329 29,329 29,329 29,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 264 264 29,329 29,329 29,329 29,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 0 121 121 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,023 1,001 27,259 27,259 27,260 27,290
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,507 1,507 27,259 27,259 27,259 27,259
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,002 814 814 27,259 27,259 27,259 27,259
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 300 120 120 38,694 38,694 38,694 38,694
پلی استایرن معمولی 1540(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 60 60 38,694 38,694 38,694 38,694
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 320 280 40,482 40,482 40,482 40,482
پلی استایرن مقاوم 7240(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 160 160 40,482 40,482 40,482 40,482
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 460 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی 42 0 0 35,714 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 504 252 189 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 294 189 63 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 63 63 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 63 63 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,518 308 264 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 132 110 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,012 198 198 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 88 88 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP550J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 198 198 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 100 0 0 31,885 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 340 180 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 180 180 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 1,008 84 84 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 1,302 21 21 33,885 33,885 33,885 33,885
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 40 20 36,832 36,832 36,832 36,832
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 40 40 36,832 36,832 36,832 36,832
استایرن بوتادین رابر روشن 1502(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 36,832 36,832 36,832 36,832
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 0 39,546 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 0 35,469 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 260 260 35,469 35,469 35,469 35,469
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 1,500 880 880 35,173 35,173 35,173 35,173
پلی پروپیلن پزشکی V30GA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 100 100 35,173 35,173 35,173 35,173

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖