معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 28 آذر ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 88,827 88,827 88,827 88,827 100 15 15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی (مچینگ) 88,827 88,827 88,827 88,827 0 10 10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 44,533 44,739 44,940 46,800 1,804 2,244 1,804
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 46,732 46,832 47,093 49,533 2,376 2,849 2,376
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 45,352 45,352 45,352 45,352 506 550 484
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 45,352 45,352 45,352 45,352 0 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 48,445 48,445 48,445 48,445 484 154 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 48,445 48,445 48,445 48,445 0 88 88
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 48,445 48,609 48,649 48,666 220 286 220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,637 45,657 45,848 47,329 4,400 6,666 4,400
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 44,637 44,637 44,637 44,637 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 44,637 44,637 44,637 44,637 506 55 55
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 47,649 48,869 49,080 49,809 1,000 1,710 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,649 47,859 48,036 49,001 990 1,474 990
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 47,649 47,649 47,649 47,649 1,000 1,050 860
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 47,649 47,649 47,649 47,649 0 140 140
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 52,414 52,414 52,414 52,414 330 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 47,649 47,649 47,649 47,649 1,012 792 506
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 47,649 47,649 47,649 47,649 0 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 47,649 47,649 47,649 47,649 0 84 84
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 47,649 47,649 47,649 47,649 2,200 1,430 814
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 47,649 47,649 47,649 47,649 0 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 48,445 48,445 48,445 48,445 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 48,445 48,445 48,445 48,445 110 44 44
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 51,250 53,566 53,967 54,566 440 2,134 440
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 54,566 54,566 54,566 54,566 2,800 2,090 1,890
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 54,566 54,566 54,566 54,566 0 210 210
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 46,202 46,202 46,202 46,202 440 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 46,202 46,202 46,202 46,202 0 77 77
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف 46,202 46,202 46,202 46,202 1,012 957 935
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 42,075 42,075 42,075 42,075 165 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 42,075 42,075 42,075 42,075 2,002 1,364 1,254
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 42,872 42,872 42,872 42,872 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 42,075 42,075 42,075 42,075 0 380 380
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 42,075 42,075 42,075 42,075 2,000 620 60
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 43,968 43,968 43,968 43,968 750 540 440
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 43,968 43,968 43,968 43,968 0 20 20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 46,859 46,859 46,859 46,859 0 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 46,859 46,859 46,859 46,859 1,012 242 132
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 46,859 46,859 46,859 46,859 3,564 473 319
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 46,859 46,859 46,859 46,859 0 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,859 46,859 46,859 46,859 440 154 88
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 59,835 59,835 59,835 59,835 200 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 61,100 61,100 61,100 61,100 650 60 40
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 62,868 62,868 62,868 62,868 750 490 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 50,113 50,113 50,113 50,113 0 66 66
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 44,458 49,233 49,613 51,029 483 3,024 483
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 36,825 36,825 36,825 36,825 220 44 44
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 36,825 36,825 36,825 36,825 0 22 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 37,507 40,219 41,250 41,632 500 1,060 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 33,415 33,738 33,828 34,019 500 1,260 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 34,097 34,219 34,322 35,000 3,014 3,828 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 34,097 34,959 35,039 36,309 1,012 2,508 1,012
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,097 37,569 37,715 38,188 3,014 4,510 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 34,097 35,029 35,188 35,759 1,000 2,460 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 34,097 38,111 38,183 38,269 990 2,508 990

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۱ آذر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 104,800 ریال -2700 2.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 106,500 ریال -2500 2.29% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 109,000 ریال 1500 1.38% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 1000 0.92% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 111,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 111,500 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
5110 109,000 ریال -500 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 106,000 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 103,500 ریال -700 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
22B02 110,000 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
52518 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 114,500 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
2420h 102,300 ریال -3700 3.49% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 114,000 ریال -1500 1.3% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 110,500 ریال -1500 1.34% نمودار و آرشیو
Z30G 125,000 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 128,500 ریال نمودار و آرشیو
C30s 122,500 ریال 1000 0.82% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 125,500 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak 97,500 ریال نمودار و آرشیو
7240 126,500 ریال 800 0.63% نمودار و آرشیو
1540 117,800 ریال -900 0.76% نمودار و آرشیو
1551 116,500 ریال -700 0.6% نمودار و آرشیو
781 pet 166,000 ریال 5500 3.31% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 168,000 ریال 3000 1.79% نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 125,000 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 82,500 ریال -1500 1.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 83,800 ریال -700 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 80,500 ریال -2500 3.01% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 82,300 ریال -1200 1.44% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال -500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 163,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam 106,800 ریال نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 120,000 ریال -4000 3.23% نمودار و آرشیو
S 5000 98,000 ریال 1000 1.02% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖