معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 29 آبان ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 42,997 42,997 42,997 42,997 352 308 308
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 40,596 40,596 40,596 40,596 198 110 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 42,309 42,309 42,309 42,309 242 110 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 43,462 43,669 44,008 44,368 1,000 1,300 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 43,462 43,462 43,462 43,462 1,920 72 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 47,353 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 47,353 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان نقدی 47,353 168 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 43,898 43,898 43,898 43,898 880 528 506
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 43,898 44,229 44,443 44,678 480 864 480
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 40,942 40,942 40,942 40,942 720 216 168
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 41,713 41,713 41,713 41,713 720 144 48
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان نقدی 46,101 288 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 45,074 45,074 45,074 45,074 220 110 110
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی 53,235 53,255 53,312 53,582 1,500 1,680 1,500
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 48,534 700 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون سلف 48,534 50,235 50,761 51,729 550 1,430 550
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 45,564 48,909 49,092 49,139 126 378 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 48,534 51,509 52,281 53,589 420 1,260 420
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 43,443 47,780 47,788 47,800 966 1,722 966
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 43,057 43,057 43,187 43,399 500 740 500
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 43,057 44,900 44,934 45,239 210 840 210
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 43,057 44,857 45,157 46,116 903 2,142 903
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 43,057 43,057 43,177 43,269 352 484 352
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 43,057 43,670 43,796 43,969 210 462 210
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 36,029 36,029 36,029 36,029 132 132 132

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖