تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا روز چهارشنبه 10 تیرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 484 286 286 27,750 27,750 27,750 27,750
منو اتیلن گلایکول (مچینگ) پتروشیمی مارون 0 198 198 27,750 27,750 27,750 27,750
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 550 539 539 27,750 27,750 27,750 27,750
منو اتیلن گلایکول (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 11 11 27,750 27,750 27,750 27,750
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 110 220 110 24,782 26,301 26,876 27,260
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 660 165 165 35,204 35,204 35,204 35,204
منومر وینیل استات CCD (Singapore) Pte. Ltd سنگاپور 144 0 0 35,204 0 0 0
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 1,000 0 0 41,470 0 0 0
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 1,500 500 500 41,470 41,470 41,470 41,470
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 1,000 1,680 680 24,913 24,913 24,913 24,913
ارتوزایلن (مچینگ) پتروشیمی برزویه 0 120 120 24,913 24,913 24,913 24,913
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 200 200 200 25,683 25,683 25,683 25,683
کربنات سدیم سبک پتروشیمی شیراز 500 340 340 6,681 6,681 6,681 6,681
کربنات سدیم سبک (مچینگ) پتروشیمی شیراز 0 160 160 6,681 6,681 6,681 6,681
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 1,000 170 170 9,555 9,555 9,555 9,555
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 500 30 30 9,555 9,555 9,555 9,555
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 4,000 340 340 9,501 9,501 9,501 9,501
بنزن پتروشیمی بندرامام 1,000 300 300 23,756 23,756 23,756 23,756
بنزن (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 700 700 23,756 23,756 23,756 23,756
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 1,400 1,000 23,756 23,756 23,772 23,833
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 322 391 322 12,682 12,712 12,780 13,059
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 550 110 44 39,154 39,154 39,154 39,154
جوش شیرین پتروشیمی شیراز 500 1,630 500 11,950 13,533 13,567 13,619
زایلین مخلوط - OFF درجه 1 پتروشیمی بندرامام 1,000 180 180 19,123 19,123 19,123 19,123
زایلین مخلوط - OFF درجه 1 پتروشیمی بندرامام 0 140 140 19,123 19,123 19,123 19,123
استایرن منومر پتروشیمی پارس 2,016 1,008 1,008 39,853 39,853 39,853 39,853
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 200 140 140 22,001 22,001 22,001 22,001
اسید ترفتالیک (مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 40 40 22,001 22,001 22,001 22,001
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 400 80 80 7,069 7,069 7,069 7,069
کربنات سدیم سنگین (مچینگ) پتروشیمی شیراز 0 40 40 7,069 7,069 7,069 7,069
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 1,100 22 22 27,346 27,346 27,346 27,346
نرمال بوتانول - OFF درجه 1 پتروشیمی شازند 220 0 0 17,688 0 0 0
نرمال بوتانول (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 22 22 27,346 27,346 27,346 27,346
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 1,100 110 110 31,230 31,230 31,230 31,230
دی اتیل هگزانول (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 22 22 31,230 31,230 31,230 31,230
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 300 1,285 300 38,843 42,727 42,727 42,727

قیمت مواداولیه؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,700 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,400 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,200 ریال 300 0.66% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,150 ریال 150 0.33% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,950 ریال 150 0.33% نمودار و آرشیو
5110 45,050 ریال -150 0.33% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,300 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
0075 49,350 ریال 150 0.3% نمودار و آرشیو
020 48,800 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lf190 48,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 42,650 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 44,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,800 ریال 800 1.61% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 48,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 48,700 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 48,200 ریال -800 1.63% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 48,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 51,000 ریال 3200 6.27% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 50,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 48,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,000 ریال 750 1.53% نمودار و آرشیو
C30s 49,500 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 48,800 ریال 800 1.64% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 58,100 ریال 100 0.17% نمودار و آرشیو
1551 56,300 ریال -1200 2.09% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 41,600 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,500 ریال 400 0.82% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,300 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,400 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
510L Jam 49,300 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 54,700 ریال 200 0.37% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,800 ریال 400 0.73% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 78,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 49,100 ریال -400 0.81% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,700 ریال -600 1.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,700 ریال -300 0.81% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,700 ریال -600 1.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,700 ریال -300 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,700 ریال -300 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 79,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 52,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off 47,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖