معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا روز چهارشنبه 10 تیرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 484 286 286 27,750 27,750 27,750 27,750
منو اتیلن گلایکول (مچینگ) پتروشیمی مارون 0 198 198 27,750 27,750 27,750 27,750
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 550 539 539 27,750 27,750 27,750 27,750
منو اتیلن گلایکول (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 11 11 27,750 27,750 27,750 27,750
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 110 220 110 24,782 26,301 26,876 27,260
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 660 165 165 35,204 35,204 35,204 35,204
منومر وینیل استات CCD (Singapore) Pte. Ltd سنگاپور 144 0 0 35,204 0 0 0
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 1,000 0 0 41,470 0 0 0
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 1,500 500 500 41,470 41,470 41,470 41,470
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 1,000 1,680 680 24,913 24,913 24,913 24,913
ارتوزایلن (مچینگ) پتروشیمی برزویه 0 120 120 24,913 24,913 24,913 24,913
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 200 200 200 25,683 25,683 25,683 25,683
کربنات سدیم سبک پتروشیمی شیراز 500 340 340 6,681 6,681 6,681 6,681
کربنات سدیم سبک (مچینگ) پتروشیمی شیراز 0 160 160 6,681 6,681 6,681 6,681
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 1,000 170 170 9,555 9,555 9,555 9,555
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 500 30 30 9,555 9,555 9,555 9,555
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 4,000 340 340 9,501 9,501 9,501 9,501
بنزن پتروشیمی بندرامام 1,000 300 300 23,756 23,756 23,756 23,756
بنزن (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 700 700 23,756 23,756 23,756 23,756
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 1,400 1,000 23,756 23,756 23,772 23,833
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 322 391 322 12,682 12,712 12,780 13,059
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 550 110 44 39,154 39,154 39,154 39,154
جوش شیرین پتروشیمی شیراز 500 1,630 500 11,950 13,533 13,567 13,619
زایلین مخلوط - OFF درجه 1 پتروشیمی بندرامام 1,000 180 180 19,123 19,123 19,123 19,123
زایلین مخلوط - OFF درجه 1 پتروشیمی بندرامام 0 140 140 19,123 19,123 19,123 19,123
استایرن منومر پتروشیمی پارس 2,016 1,008 1,008 39,853 39,853 39,853 39,853
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 200 140 140 22,001 22,001 22,001 22,001
اسید ترفتالیک (مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 40 40 22,001 22,001 22,001 22,001
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 400 80 80 7,069 7,069 7,069 7,069
کربنات سدیم سنگین (مچینگ) پتروشیمی شیراز 0 40 40 7,069 7,069 7,069 7,069
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 1,100 22 22 27,346 27,346 27,346 27,346
نرمال بوتانول - OFF درجه 1 پتروشیمی شازند 220 0 0 17,688 0 0 0
نرمال بوتانول (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 22 22 27,346 27,346 27,346 27,346
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 1,100 110 110 31,230 31,230 31,230 31,230
دی اتیل هگزانول (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 22 22 31,230 31,230 31,230 31,230
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 300 1,285 300 38,843 42,727 42,727 42,727

قیمت مواداولیه؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 48,500 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 48,600 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,050 ریال 150 0.31% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
5110 48,600 ریال -50 0.1% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 46,250 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 150 0.28% نمودار و آرشیو
020 52,250 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
Lf190 53,200 ریال -450 0.84% نمودار و آرشیو
52518 45,900 ریال 400 0.87% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 51,600 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
2102 51,500 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 51,500 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 64,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 51,400 ریال 400 0.78% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 65,100 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 63,100 ریال -1100 1.71% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 52,400 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 49,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 49,600 ریال 200 0.4% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,400 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
RP340 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 55,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,400 ریال -100 0.11% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 41,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 91,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖