پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا روز چهارشنبه 10 تیرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 484 286 286 27,750 27,750 27,750 27,750
منو اتیلن گلایکول (مچینگ) پتروشیمی مارون 0 198 198 27,750 27,750 27,750 27,750
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 550 539 539 27,750 27,750 27,750 27,750
منو اتیلن گلایکول (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 11 11 27,750 27,750 27,750 27,750
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 110 220 110 24,782 26,301 26,876 27,260
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 660 165 165 35,204 35,204 35,204 35,204
منومر وینیل استات CCD (Singapore) Pte. Ltd سنگاپور 144 0 0 35,204 0 0 0
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 1,000 0 0 41,470 0 0 0
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 1,500 500 500 41,470 41,470 41,470 41,470
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 1,000 1,680 680 24,913 24,913 24,913 24,913
ارتوزایلن (مچینگ) پتروشیمی برزویه 0 120 120 24,913 24,913 24,913 24,913
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 200 200 200 25,683 25,683 25,683 25,683
کربنات سدیم سبک پتروشیمی شیراز 500 340 340 6,681 6,681 6,681 6,681
کربنات سدیم سبک (مچینگ) پتروشیمی شیراز 0 160 160 6,681 6,681 6,681 6,681
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 1,000 170 170 9,555 9,555 9,555 9,555
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 500 30 30 9,555 9,555 9,555 9,555
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 4,000 340 340 9,501 9,501 9,501 9,501
بنزن پتروشیمی بندرامام 1,000 300 300 23,756 23,756 23,756 23,756
بنزن (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 700 700 23,756 23,756 23,756 23,756
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 1,400 1,000 23,756 23,756 23,772 23,833
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 322 391 322 12,682 12,712 12,780 13,059
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 550 110 44 39,154 39,154 39,154 39,154
جوش شیرین پتروشیمی شیراز 500 1,630 500 11,950 13,533 13,567 13,619
زایلین مخلوط - OFF درجه 1 پتروشیمی بندرامام 1,000 180 180 19,123 19,123 19,123 19,123
زایلین مخلوط - OFF درجه 1 پتروشیمی بندرامام 0 140 140 19,123 19,123 19,123 19,123
استایرن منومر پتروشیمی پارس 2,016 1,008 1,008 39,853 39,853 39,853 39,853
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 200 140 140 22,001 22,001 22,001 22,001
اسید ترفتالیک (مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 40 40 22,001 22,001 22,001 22,001
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 400 80 80 7,069 7,069 7,069 7,069
کربنات سدیم سنگین (مچینگ) پتروشیمی شیراز 0 40 40 7,069 7,069 7,069 7,069
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 1,100 22 22 27,346 27,346 27,346 27,346
نرمال بوتانول - OFF درجه 1 پتروشیمی شازند 220 0 0 17,688 0 0 0
نرمال بوتانول (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 22 22 27,346 27,346 27,346 27,346
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 1,100 110 110 31,230 31,230 31,230 31,230
دی اتیل هگزانول (مچینگ) پتروشیمی شازند 0 22 22 31,230 31,230 31,230 31,230
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 300 1,285 300 38,843 42,727 42,727 42,727

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ مهر ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,650 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,600 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,100 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال -400 0.95% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,500 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
0075 47,300 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
Lf190 44,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
2420h 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 42,500 ریال -700 1.62% نمودار و آرشیو
C30s 42,850 ریال 350 0.82% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 - نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 41,600 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
1922 - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
52518 40,700 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال -300 0.76% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو